nyheds banner

Hvad betyder konflikt i det offentlige for ansatte på privat apotek?

Det vil kunne mærkes i hele samfundet, hvis det offentlige område bliver ramt af konflikt. Men på det private arbejdsmarked skal tingene køre videre, som de plejer.

Hvad betyder konflikten på det private arbejdsmarked?
Farmakonomforeningen får allerede en del henvendelser fra privatansatte medlemmer, der spørger om, hvad det kommer til at betyde for dem, hvis der bliver konflikt på det offentlige område.

Selvom vi kan regne med, at alle dele af samfundet vil blive påvirket, så er svaret helt grundlæggende, at alt skal køre videre, som det plejer. Hvis du ikke er omfattet af konflikten, er du forpligtet til at møde på arbejde, også selvom lockoutramt togtrafik kan gøre det svært at komme frem, og selvom børnenes skoler og daginstitutioner er lukkede. Det er ikke din arbejdsgivers ansvar, at det er blevet sværere at komme på arbejde eller at børnehaven er lukket. Du kan derfor heller ikke regne med at kunne holde ferie for at tage dig af dig af dine børn.

Vi kan kun opfordre til, at I tager en snak med jeres leder og kollegerne imellem for at se, om der er noget I i fællesskab kan gøre for at få løst udfordringerne. Er der fx mulighed for at tage ferie eller afspadsering – eller evt. egenbetalt frihed?


Hvad med forhandlingerne på privat apotek?
Overenskomstforhandlingerne på privat apotek er stadig i fuld gang. Her kan det også få betydning for tidsplanen, at økonomien på det statslige område ikke ligger fast. Det private arbejdsmarked skeler nemlig altid til lønudviklingen på det statslige område. Fra forhandlernes side regner man allerede med, at resultatet på privat apotek bliver forsinket. En ny overenskomst vil dog stadig have virkning fra 1. april 2018, også selvom det bliver med tilbagevirkende kraft.


Konfliktens omfang
Det er en historisk stor konflikt, der med arbejdsgivernes lockout er lagt op til. Fagforeningerne valgte at udtage ca. 10 procent af medlemmerne på overenskomstområderne til strejke. Arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening og Danske Regioner valgte derefter at varsle lockout for ca. 50 procent af de offentligt ansatte på deres områder og Staten valgte at lade lockoutvarslet omfatte 2/3 af de statsansatte. Det svarer til i alt 440.000 ansatte. Det vil få betydning i alle dele af samfundet, hvis ikke det lykkes at nå frem til en forhandlingsløsning i Forligsinstitutionen.

Farmakonomforeningen håber stadig, at det kan lade sig gøre for parterne at nå i mål med en aftale.