nyheds banner

Hvad er dine rettigheder, hvis filialen bliver solgt til en anden apoteker?

Ændringer i ejerskabet har stor betydning for alle ansatte. Det handler ikke kun om den daglige ledelse - det handler også om arbejdsvilkår og om kulturen på arbejdspladsen.

Ansættelsesbevis og ansættelsesanciennitet
En apoteker kan vælge at sælge en enhed til en anden apoteker. I det tilfælde er der for jer ansatte tale om en virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at du skal have et nyt ansættelsesbevis, fordi du får ny arbejdsgiver. Du har ret til at bevare dine hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. Det samme gælder din ansættelsesanciennitet. Husk at få det skrevet ind i dit nye ansættelsesbevis, hvis du har personlige tillæg og eventuelle andre aftaler med den tidligere apoteker.


Varsel af ændringer i arbejdssted

Hvis den nye apoteker ønsker at have muligheden for at benytte din arbejdskraft på begge sine enheder, skal dette også fremgå af dit ansættelsesbevis. Farmakonomforeningen har aftalt en tommelfingerregel med Danmarks Apotekerforening, som betyder, at du og dine kolleger får længere varsler, end I har krav på ifølge funktionærloven. Hvis afstanden mellem hjemmet og arbejdsstedet forøges med mellem 5 og 10 km, eller tager mere end 15 minutter mere hver vej, skal der gives et passende varsel, svarende til 3 måneder. Hvis afstanden er forøget med mere end 10 kilometer, eller med mere end 30 minutter hver vej, skal ændringen varsles svarende til jeres opsigelsesvarsel (dog minimum 3 måneder).

I skal stadig varsles, også når det forlængede varsel i forbindelse med jeres nye ansættelsesbeviser er udløbet. Hvis jeres apoteker herefter ønsker, at du eller en af dine kolleger skal arbejde på den nye enhed, og arbejdsstedsskiftet betyder, at arbejdstiden forøges den pågældende dag på grund af transport, så skal dette varsles med mindst 4 uger. Det skal det fordi, der jævnfør overenskomsten er tale om en skemaændring.


Få hjælp fra Farmakonomforeningen

Hvis der sker afskedigelser efter, at filialen er overgået til et nyt apotek, skal disse vurderes konkret, så kontakt sekretariatet.

Det er en vigtig opgave for Farmakonomforeningen at hjælpe jer bedst muligt igennem processen. Vi udkommer snarest muligt med en pjece, som vi håber kan fungere som støtte og vejledning til jer farmakonomer, hvis jeres filial bliver solgt.