nyheds banner

Hvad laver farmakonomer egentlig på apotek?

Vil du være med til at indsamle viden om, hvordan farmakonomer rådgiver på de danske apoteker? Så meld dig som deltager i et nyt, stort projekt.

Farmakonomer varetager hver dag en stor rolle på de danske apoteker, når de rådgiver om receptmedicin, håndkøbsmedicin og egenomsorg.

Det er ingen vist i tvivl om. Men indtil nu har der ikke været videnskabelige undersøgelser, der har dokumenteret, hvad det egentlig er for en rådgivning, farmakonomer giver på apoteket.

Hidtidige undersøgelser – en dansk i 2011 og en norsk i 2016 – har alene fokuseret på apotekets samlede bidrag, men ingen undersøgelser har specifikt afdækket farmakonomers bidrag til apotekets rådgivning på de danske apoteker. 

Det er baggrunden for at igangsætte et nyt, storstilet projekt, som skal kortlægge farmakonomers indsats i forhold til rådgivning og interventioner i apotekets skranke i forbindelse med udlevering af receptmedicin, håndkøbsmedicin og egenomsorg.

Synlige farmakonomkompetencer
Initiativet til undersøgelsen er en del af overenskomstaftalen i 2018 mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

I Farmakonomforeningen er man rigtig glad for at være med til at igangsætte det store projekt.

– Det er første gang, vi ser på, hvad det er for en forskel farmakonomer gør i forbindelse med rådgivningen på apotekerne. Og vi håber, at mange farmakonomer vil melde sig som deltagere, så vi kan skabe øget synlighed om farmakonomernes kompetencer, siger næstformand Ann-Mari Grønbæk,
Farmakonomforeningen.

Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra
Pharmakon, Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

 

SÅDAN FOREGÅR DET

  • Der skal rekrutteres mindst 40 apoteker som deltagere i projektet.
  • Fra hvert apotek skal deltage to farmakonomer, som deltager i et opstartswebinar den 14. januar kl. 8.30-9.30. Her bliver de introduceret til projektet og til det registreringsskema, som skal bruges til kortlægningen.
  • Farmakonomerne skal registrere alle deres ekspeditioner i fem dage i løbet af en fire ugers periode (uge 4-7). Efter hver ekspedition skal farmakonomerne registrere forløbet i et elektronisk registreringsark, som Pharmakon stiller til rådighed.
  • Registreringen skal ske i januar-februar 2019.
  • De deltagende farmakonomer vil få træning og vejledning om registreringen ved opstart og igennem projektperioden.
  • Der kompenseres via OK-midler for tabt arbejdstid for farmakonomernes deltagelse i projektet.

 

TILMELD DIG NU
Det er Pharmakon, der varetager projektledelsen. Det er også til Pharmakon, at du skal tilmelde dit apotek og de to farmakonomer, som ønsker at deltage i projektet – selvfølgelig efter aftale med din apoteker.

Der skal gerne være apoteker repræsenteret fra hele landet. Der rekrutteres efter først-til-mølle-princippet, så send din tilmelding allerede nu til mso@pharmakon.dk

Har du spørgsmål, kan du kontakte projektleder Mira El-Souri, mso@pharmakon.dk, tlf. 4820 6162, for mere information.