nyheds banner

Hvad skal du gøre i tilfælde af konflikt?

Hvis det ender med en konflikt på det offentlige område er det meget vigtigt, at du gør det rigtige. Både hvis du bliver pålagt at strejke – og hvis du skal passe dit job.

Hvis du bliver udtaget til konflikt
Farmakonomforeningen tager kontakt til tillidsrepræsentanterne på de områder, der er udtaget til konflikt, og sammen med dem vil vi informere de medlemmer, der vil blive involveret i konflikten om konfliktens betydning for den enkelte.

Hvis du ikke bliver udtaget til konflikt
Medmindre du hører noget direkte fra din tillidsrepræsentant og Farmakonomforeningen, SÅ ER DU IKKE UDTAGET TIL KONFLIKT. I den situation skal du gøre én ting: Passe dit job, som du plejer.

Selvom man sympatiserer med alle dem, der går i strejke for alles løn- og arbejdsvilkår, så er det meget vigtigt, at du ikke går med og ikke nedlægger arbejdet.

Det er dog også vigtigt, at det er dit eget arbejde, du passer. Hvis kollegerne i en anden afdeling er blevet pålagt at strejke, så må du ikke løse deres arbejdsopgaver for at få tingene til at glide, indtil de kommer tilbage. Så får strejken nemlig mindre effekt. 


Hvorfor strejker man – og hvem må?
En strejke bliver sat i værk for at demonstrere over for arbejdsgiverne og samfundet, at vi som arbejdstagere hver dag løser nogle opgaver, som det er vigtigt for samfundet at få udført. Og at det er værd at give den rette løn for, at opgaverne bliver løst. Samtidig er det en del af spillereglerne i den danske model, at vi som arbejdstagere har ret til at strejke, men også at vi er forpligtede til at blive på vores arbejdsplads, med mindre vi er udtaget til at strejke. Faktisk er det bortvisningsgrund, hvis man strejker uden at være udtaget til strejken.


Hvor står vi nu?
I første omgang mødes parterne i Forligsinstitutionen. Det er derfor op til Forligsmanden at vurdere om man kan komme længere via forhandling. Det kan være, at det bliver til et forlig. Det kan være, at det bryder sammen. Farmakonomforeningen følger udviklingen tæt og vil løbende informere via hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.


Opdatér dine oplysninger

Og nu vi er ved dét, der skal gøres, så husk også at tjekke, at Farmakonomforeningen har de rigtige oplysninger om dig. Det gælder både arbejdssted og private kontaktoplysninger. Du kan opdatere dine oplysninger via Min Side. I tilfælde af en konflikt er det nemlig helt afgørende, at foreningen har de rigtige oplysninger. 

Kontakt foreningen
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningen på telefon3312 0600 i telefontiden 10-15 på hverdage. Du kan også altid skrive en mail på ff@farmakonom.dk.