nyheds banner

Hvad skal du vide, hvis du bliver syg i din ferie?

Vinterferien nærmer sig. Men selvom kalenderen står på ferie, så kan man jo blive syg. Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg i forbindelse med din ferie.

Sygdom før ferien
Sygdom er i sig selv en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan blive pålagt at afvikle ferie, når du er syg. Hvis du er syg ved feriens start, kan ferien ikke påbegyndes. 

Bliver du fx syg i weekenden, hvor ferien starter mandag morgen, har du ikke pligt til at påbegynde ferien. Det forudsætter naturligvis, at du sygemelder dig til arbejdsgiveren og raskmelder dig igen, når du er rask. Hvis du raskmelder dig, inden den planlagte ferie er slut, skal du møde på arbejde, som du plejer, medmindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver. Du kan således ikke bare indtræde i ferien og holde den resterende del. Men du har ret til at få erstatningsferie for hele den ferieperiode, du er gået glip af. Afviklingen af erstatningsferien skal aftales med arbejdsgiveren.


Sygdom under ferien

Hvis du bliver syg, efter du er startet på ferien, er der mulighed for at optjene ret til erstatningsferie.

Hvis du har optjent fuld ferie, det vil sige, at du har været ansat i hele optjeningsåret, har du krav på erstatningsferie efter de første 5 sygedage. Hvis du har optjent færre feriedage, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal færre sygedage.

De 5 sygedage dækker hele ferieåret og behøver ikke at ligge i forlængelse af hinanden og kan være sygedage fra forskellige ferier. Du skal anmelde din sygdom til arbejdsgiveren på 1. sygedag, samtidig skal du indhente lægelig dokumentation i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale denne erklæring.

Du får først erstatningsferie fra den dag, du sygemelder dig. Så hvis du først sygemelder dig 3. sygedag, så tæller de to første sygedage som udgangspunkt ikke med.

Det er derfor vigtigt, at du selv sikrer, at sygdommen er anmeldt over for arbejdsgiveren, og at du får en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Lægeerklæringen behøver ikke være udstedt af egen læge. Opholder du dig for eksempel i Spanien, må du henvende dig til en lokal læge og bede denne dokumentere sygdommen.

Bliver du for eksempel syg 5 dage i sommerferien og 5 dage i skiferien (og i øvrigt opfylder betingelserne om anmeldelse af sygdommen samt indhente lægeerklæring – for begge sygdomsperioder), så er det kun de første 5 dage, du ikke kan få erstatningsferie for. De resterende 5 dage erstattes.
 

Har du spørgsmål, så ring
Du er velkommen til at ringe til sekretariatet, hvis du har spørgsmål om afvikling af ferie. Telefonerne er åbne fra kl. 10-15 mandag til fredag. Tlf. 3312 0600.