nyheds banner

Hvilken honorering skal ansatte på privat apotek have nytårsaftensdag?

Hvordan er det lige med honorering, hvis du skal arbejde nytårsaftensdag, og skal man bruge ferie eller afspadsering, når man holder fri? Her kommer reglerne.

Hvilket tidsrum skal der holdes åbent?
Nytårsaftensdag falder i år på en mandag.

Fredag den 23. november blev det meldt ud fra ministeriets side, at vagtapoteker skal holde åbent som på en mandag (hverdag) – og altså ikke som på en lørdag, som det hidtil har været fortolket af Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

Det betyder, at apoteker, der har vagt skal holde åbent:

A-vagt fra kl. 6-24

B-vagt fra kl. 8-21

C-vagt fra kl. 8-19

Det nationale døgnapoteker har naturligvis åbent hele døgnet.

På alle andre apoteker og enheder skal apoteket holde åbent som på en lørdag.


Regler for honorering?
Arbejde nytårsaftensdag frem til kl. 16 honoreres efter reglerne om almindelig tid. Det vil sige, at man får sin almindelige løn for det arbejde, man udfører frem til kl. 16. Arbejde efter kl. 16 honoreres efter reglerne om arbejde på helligdage og forskudt tid.

Hvis man efter sit normale skema skulle have været på arbejde efter kl. 16, men har fri, har man ret til fri med løn. Hvis man i stedet skal arbejde, får man et tillæg på 150% af de præsterede timer efter kl. 16.


Hvad betyder det, hvis man som farmakonom skal arbejde nytårsaftensdag?

På vagtapotek
På vagtapotek skal de farmakonomer, der arbejder, have almindelig løn for de timer, som det fremgår af deres faste skema, at de normalt arbejder en mandag. Hvis de fortsat arbejder efter kl. 16, har farmakonomerne ret til et tillæg på 150% af de præsterede timer oven i deres almindelige timeløn.

På en ikke-vagthavende enhed
På et apotek eller en enhed, som ikke har vagt, skal enheden holde åbent som på en lørdag. Det kan fx betyde, at apoteket har åbent fra kl. 9-13. Hvis du normalt arbejder om mandagen fx fra kl. 9-17, skal du have din almindelige løn fra kl. 9-13. Efter kl. 16 har du ret til fri med løn efter reglerne om forskudt tid. Men da apoteket har lukket i mellem kl. 13 og 16, kan du hverken arbejde eller bruge afspadsering i det tidsrum. Det betyder, at hvis apotekeren ikke ønsker at betale løn imellem kl. 13 og 16, så skal der laves en midlertidig skemaændring for de timer, der ligger imellem kl. 13 og 16.  

Ekstraordinært arbejde
Hvis du normalt har en skemafri dag om mandagen, holder du på samme måde fri nytårsaftensdag, medmindre du ekstraordinært bliver pålagt at skulle arbejde. Hvis du bliver pålagt at komme ekstraordinært ind, honoreres timerne som overarbejde. Det vil sige, at du i så fald skal have din almindelige timeløn for de timer, som du arbejder plus et tillæg for de præsterede timer svarende til 50% imellem kl. 8-16 og herefter 150%.*  


Hvad betyder det for de farmakonomer, som gerne vil holde fri nytårsaftensdag?
De farmakonomer, der normalt har fri på en mandag, holder fri som de plejer, medmindre de bliver kaldt på overarbejde.

Vagtapotek
De farmakonomer, der normalt skulle have været på arbejde på en mandag, men som holder fri, skal bruge enten afspadsering eller ferietimer frem til kl. 16. Det betyder, at hvis du er ansat på vagtapotek og skulle have været på arbejde fra kl. 9-17, skal du bruge enten afspadsering eller ferie i timerne mellem kl. 9 og 16. Fra kl. 16 har du fri med løn efter reglerne om forskudt tid. 

Ikke vagtbærende apotek
Hvis farmakonomerne normalt arbejder på en mandag, men holder fri nytårsaftensdag skal de bruge ferie-/afspadseringstimer for de timer, apoteket har åbent, og som ligger inden for farmakonomernes normale arbejdstid.

Det betyder, at hvis apoteket fx holder åbent fra kl. 9-13, og farmakonomerne plejer at være på arbejde fra kl. 9-17 om mandagen, skal timerne fra kl. 9-13 dækkes med afspadserings-/ferietimer. For timerne mellem kl. 13 til 16 kan apotekeren lave en skemaændring, og efter kl. 16 har farmakonomerne ret til fri med løn.


Kontakt foreningen hvis du har spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte sekretariatet mandag- fredag fra kl. 10-15 på telefonnummer 33 12 06 00.

 

*I en tidligere version stod der "100% imellem kl. 14-16". Dette er ikke korrekt.