nyheds banner

Hvis apotekerne skal kunne udlevere medicin uden gyldig recept, bliver det uden farmakonomerne

I et nyt udspil omtalt i Berlingske Tidende fredag den 5. januar lægger regeringen op til, at apotekerne skal kunne udlevere medicin til borgere, der er i stabil behandling, og dermed spare dem for turen omkring lægen for at forny recepten.

Forslaget bygger på en rapport, der skitserer forskellige modeller for farmaceutisk udlevering på baggrund af erfaringer fra udlandet.

Men i rapporten står der ligeud, at farmakonomernes uddannelse ikke har et tilstrækkeligt højt niveau til, at de kan medvirke til udleveringen og faktisk i en sådan grad, at farmakonomerne ikke kan opkvalificeres til at varetage opgaven uden risiko for patientsikkerheden.

- Det er et problem, vi skal have løst, lyder det fra Farmakonomforeningens formand, Christina Durinck. - Vi farmakonomer er jo grundlæggende glade for vores fag, og vi har alle et særligt forhold til Pharmakon. Men når det er sagt, så er det et uholdbart system, at vi har en uddannelse, der står helt uden for det øvrige uddannelsessystem, og som eksempelvis ikke er kompetencegivende i forhold til videreuddannelse.

Hun fortsætter: - Vi så det senest med medicinsamtalerne, som vi blev vejet og fundet for lette til at varetage, og nu er der tegn på, at det fortsætter med medicinudlevering uden gyldig recept. Det er en understregning af, at - selvom vi knokler løs på landets apoteker, og hver dag varetager og løfter opgaven med at sikre patientsikkerheden i det nære sundhedsvæsen - så er der grænser for hvilken faglig udvikling, vi som faggruppe har mulighed for at få med den nuværende uddannelse.

- Vi oplever stigende efterspørgsel efter vores kompetencer i det øvrige sundhedsvæsen i fx kommuner og regioner, hvor farmakonomer hver dag har tæt patientkontakt. Det understreger blot, at det er på høje tid, at både vi og andre aktører såsom Danmarks Apotekerforening og politikerne ser i øjnene, at tiden er løbet fra en uddannelse, der udbydes i regi af en enkelt arbejdsgiverforening og, simpelt fortalt, betales delvist over medicinpriserne, lyder det fra farmakonomernes formand.

Farmakonomforeningen har det som en vedtaget målsætning at farmakonomuddannelsen skal være en professionsbachelor ligesom eksempelvis sygeplejerskerne og fysioterapeuterne.

Farmakonomforeningen vil derfor henvende sig med en forespørgsel til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få uddybet, hvilke mangler uddannelsen har, ligesom der vil blive rettet henvendelse til både sundheds- og uddannelsesordførerne i Folketinget. Der er i forvejen aftalt et møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby til netop en snak om uddannelsen.

 

Du kan læse artiklen fra Berlingske her (kræver abonnement).

Se omtalen på DR her.

Læs rapporten her.