nyheds banner

Hvis konflikten kommer – hvornår bliver det så?

Onsdag før påske udskød Forligsmand Mette Christensen den varslede konflikt i det offentlige med 14 dage til ”start på 5. dagen herefter”.

Det betyder, at en eventuel strejke vil starte d. 22. april 2018 og en efterfølgende lockout d. 28. april 2018.

Parterne blev samtidig inviteret til at forhandle videre. De mødtes lørdag i påsken, og siden er der blevet forhandlet på det kommunale område, men i dag, onsdag, ligger forhandlingerne stille.

Forhandlingerne er hemmelige
Imens venter Danmark med tilbageholdt åndedræt på, hvad der foregår i Forligsinstitutionen. Uanset om ens egen arbejdsplads bliver ramt af konflikt, så vil en eventuel konflikt i det offentlige være så stor, at langt de fleste danskeres hverdag bliver berørt. For at give forhandlingerne de bedste betingelser for at nå i mål er det imidlertid hemmeligt, hvad der foregår i Forligsinstitutionen. Derfor er det reelt meget få mennesker, der ved noget – også selvom sendeflader, avisforsider og sociale medier svømmer over med ”nyheder”.

Forligsmanden vurderer, at der er noget at forhandle om
Når konflikten er blevet udsat, er det fordi forligsmanden vurderer, at der er grundlag for at nå en aftale – men der er ingen garanti. Forligsmanden kan derfor stadig nå at ”erklære mulighederne for udtømte” og varsle en konflikt til at starte på et andet tidspunkt end nævnt oven for – det vil dog stadig foregå med fem dages varsel.

Hun har også mulighed for at udskyde konflikten i yderligere 14 dage, hvis hun vurderer, at der er mulighed for at nå i mål med forhandlingerne.

Strejke og lockout – forskudt eller samtidigt
Da der i sin tid blev varslet henholdsvis strejke og lockout, kom varslerne med et par dages mellemrum, og derfor har den eventuelle strejke og lockout også stået til at begynde forskudt af hinanden. Hvis forligsmanden ombestemte sig og nu meldte ud, at strejke og lockout skulle påbegyndes, så ville det på grund af de fem dages varsel betyde, at strejken ville gå i gang før lockouten. Hvis en sådan udmelding kommer efter torsdag den 5. april, så går strejke og lockout i gang samtidigt. Hvis det ender med konflikt, vil du få direkte besked fra foreningen, hvis du er blandt dem, der bliver direkte berørt.