nyheds banner

Hvordan er vilkårene for elever, der går tredje år om?

Farmakonomforeningen har gennem årene haft flere henvendelser om hvilke rettigheder elever, der går tredje år om, egentlig har.

Desværre har der hidtil ikke været enighed på området. Men efter at endnu et medlem henvendte sig, og det førte til dialog med Danmarks Apotekerforening er det lykkedes at opnå enighed, til stor gavn for de elever, der må gå tredje år om.

Dialogen har medført, at der nu er enighed om, at alle 3. års elever (også omgængerne) har samme ret til læseferie.

Farmakonomforeningen mener, at alle elever skal have en ugentlig studiedag og er enig i Farmakonomskolens anbefalinger om, at de elever, der skal gå tredje år om, også skal have studiedage.

Tiltag for omgængere
For at hjælpe omgængerne godt gennem den sidste del af uddannelsen har Pharmakon samtidig iværksat særlige kurser for de elever, der ikke består ordinær eksamen på 3 år. Dels er der et kursus i løbet af sommeren, og hvis man derefter ikke består re-eksamen i august (og dermed skal gå 3. år om), er der et uge-kursus for eleverne i efteråret. Der laves opfølgning og studieplan mellem elev, uddannelsesansvarlig og Pharmakon.