nyheds banner

Inspiration til farmakonomledere

I alt 50 farmakonomledere fra Færøerne og Danmark var med, da Lederforum 2018 løb af stabelen i Middelfart torsdag den 17.maj.

Lederforum er Farmakonomforeningens årligt tilbagevendende faglige arrangement for farmakonomer i lederstillinger.

Lidt nyt om OK18
Indledningsvist hørte de fremmødte ledere om det sidste nye i forhold til overenskomstforhandlingerne, der har præget nyhedsfladerne længe, og hvor der nu også er nyt på apoteksfronten. Fredag blev der nemlig igen forhandlet med Danmarks Apotekerforening og samtidig blev der sendt afstemningsmails afsted til alle offentligt ansatte medlemmer.

Hvordan leder man andre i forandringer?
Den erfarne inspirator Ernest H. Svendsen stod for dagens hovedtema, der fyldte det meste af det formelle program. Han fik de fremmødte ledere til at reflektere over, hvordan man bedst leder andre i en hverdag med forandringer.

Lederne netværker
Ud over at Farmakonomforeningens Lederforum byder på inspirerende oplæg, så er det også altid inspirerende at høre om, hvordan andre tackler udfordringer. En vigtig del af dét at samle ledermedlemmerne til Lederforum er også, at de har mulighed for at udveksle erfaringer og høre hinanden om nyt siden sidst.