nyheds banner

Kan din apoteker pålægge dig at afspadsere på en bestemt dag?

Læs her hvilke regler der gælder for afspadsering, hvis du er ansat på privat apotek.

Hvis du er ansat på privat apotek og har overarbejde, kan du enten få timerne udbetalt eller opspare dem til afspadsering. Det aftales mellem apotekeren og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske som afspadsering eller udbetaling. Det vil sige, at I ikke på arbejdspladsen kan lave en generel aftale på vegne af alle farmakonomerne om, at timerne altid skal afspadseres eller altid skal udbetales. 

Hvordan afvikles timerne?
I overenskomsten er der ikke taget stilling til, hvordan afspadsering skal afvikles. Det betyder, at du og dine kolleger kan lave en aftale med jeres arbejdsgiver om, hvornår og hvordan I ønsker at afspadsere timerne. Men jeres arbejdsgiver er også i sin gode ret til at varsle jer til at afvikle timerne. Hvis det sker, skal det ske med et varsel på minimum 2 uger ifølge reglerne for midlertidige skemaændringer.

Udbetaling af afspadsering
Hvis ikke timerne er afspadseret, inden der er gået tre måneder, fra den måned hvor overarbejdet er udført, så skal timerne automatisk udbetales. Apotekeren og den enkelte farmakonom kan dog indgå aftale om, at afspadseringen holdes på et senere tidspunkt. Det er ikke muligt for jer på arbejdspladsen at indgå en lokal aftale om, at alle farmakonomernes afspadsering kan afvikles senere end tre måneder for optjeningen.

1:1 honorering?
Hvis du i en konkret situation har givet afkald på overarbejdshonorering i forbindelse med overarbejde, har du samtidig en ret til at få placeret afspadseringen samlet, på et tidspunkt du selv vælger. I en sådan situation anbefaler vi altid, at man kun giver afkald på sin ret til overarbejdshonorering, hvis man har et særligt tidspunkt, man har behov for at få fri på, og at man laver aftalen om at få fri på det tidspunkt, samtidig med at man udfører overarbejdet.

Vær opmærksom på afspadseringstimer der bare står
Det er en god idé at være opmærksom på, at du ikke har mange timer til afspadsering stående i mange måneder. Hvis det sker, skal du tage fat i din apoteker for at få lavet en plan for afvikling af timerne, enten ved at fastlægge dage for afspadsering eller også i form af udbetaling.