nyheds banner

Kan du aftale med din apoteker, at du ikke er omfattet af reglerne om overarbejde?

For ansatte på privat apotek gælder der særlige regler for honorering af overarbejde. Reglerne om overarbejde kan ikke fraviges ved lokal aftale.

Kend din arbejdstid
Som farmakonom på privat apotek har du ret til at kende dit arbejdsskema fire i uger i forvejen. Din arbejdstid på dit arbejdsskema skal være den samme som den ansættelsesbrøk, der fremgår af dit ansættelsesbevis. Du kan således ikke planlægges til flere timer, end det fremgår af dit ansættelsesbevis. Hvis det er nødvendigt at foretage faste eller midlertidige ændringer, skal skemaet justeres. Ændringer, der foretages i det faste skema, skal varsles med 4 uger, og midlertidige ændringer i dit skema skal varsles med minimum 2 uger.

Hvornår er det overarbejde
Hvis det ikke kan nås at ændre din arbejdstid inden for skemaperioden, er der tale om overarbejde. Det samme gælder, hvis varslet er på under 2 uger. Der kan lokalt aftales et andet varsel for skemaændringer. Men aftalen skal være indgået i enighed imellem din tillidsrepræsentant og apotekeren.

Overarbejde honoreres med et tillæg på 50 procent imellem kl. 8:00 og kl. 20.00 på hverdage og lørdage imellem kl. 8.00 og kl. 14.00. Overarbejde uden for nævnte tidsrum honoreres med et tillæg på 100 procent, og med 150 procent på særlige dage.

Individuelle aftaler fra gang til gang
Det er muligt for den enkelte farmakonom i konkrete situationer at give afkald på overarbejdstillæggene. Det sker ved at lave en aftale med apotekeren om, at overarbejdet i den konkrete situation ydes som afspadsering af et tilsvarende antal timer på et tidspunkt, som du som farmakonom vælger. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger denne model og giver afkald på (den højere) overarbejdshonorering, kan det kun være for en konkret situation og altså ikke en generel aftale. Modellen er nok primært anvendelig, hvis du ved, at du har brug for at få fri i et særligt tidsrum.

Derudover kan der ikke laves hverken lokale aftaler eller individuelle aftaler om at fravige reglerne om overarbejde. Det betyder fx, at din tillidsrepræsentant ikke kan indgå aftale med din apoteker om at ændre honoreringen for overarbejde.

Hvis du er tvivl om, hvorvidt du bliver honoreret korrekt for det arbejde, du udfører, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller Farmakonomforeningen. Der er telefontid hver dag fra kl. 10-15 på tlf. 33 12 06 00.