nyheds banner

Kan elever pålægges arbejde efter Kr. Himmelfart?

Overenskomsten siger tydeligt, at en elev ikke skal møde på apoteket om lørdagen under skoleophold. Men i år har Pharmakon valgt at afbryde skoleopholdet onsdag. Hvad betyder det?

Formålet med bestemmelsen i overenskomsten er at sikre, at eleven under perioden med skoleophold får ro til at koncentrere sig om sin skole.

Men i år har Pharmakon valgt at afbryde skoleopholdet onsdag pga. Kr. Himmelfartsdag til genoptagelse mandagen efter. På grund af den korte skoleuge, kan eleven godt pålægges arbejde fredag den 11. maj, men altså ikke om lørdagen.