nyheds banner

Kan man søge job som sygemeldt?

Farmakonomforeningen hører jævnligt i rådgivningen, at farmakonomer er blevet mødt med udsagnet, ”du kan ikke søge job, når du er sygemeldt fra dit arbejde”.

Det hører de fra venner, kolleger – og det bliver de mødt med af sagsbehandlerne på jobcentret.

 

Men hvad er egentlig op og ned? Hvis nu det er arbejdet, der gør en syg – må man så ikke søge væk for at blive rask? Det korte svar er: Det må man godt. Men, der er nogle mellemregninger, man skal have med.
 

Din læges vurdering
For at være berettiget til sygedagpenge skal man opfylde lovgivningens §7, der beskriver, at man er  uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Dette beror på en konkret vurdering, samt en udtalelse fra eks. egen læge. Er man syg på grund af forhold på ens arbejdsplads, så giver det god mening at søge andet arbejde, mens man er syg.

Sagsbehandleren vil fortsat have brug for at vide, hvorfor du er syg for at kunne lave en samlet vurdering af, om du er berettiget til sygedagpenge.  Forklaringen på din uarbejdsdygtighed og din læges dokumentation er afgørende for, hvor du står.


Sygedagpenge eller løn under sygdom

Hvis du meddeler, at du søger job, så vil man vurdere, at du er tæt på at være rask og kan derfor godt beslutte sig for at raskmelde dig i forhold til sygedagpengene. Selvom sagsbehandleren standser dine sygedagpenge, kan du stadig godt få løn under sygdom. Dette kræver, at din læge fortsat vurderer, at du er syg i forhold til dit arbejde.


Er du i tvivl, så ring
Man må altså godt søge nyt arbejde, når man er sygemeldt, da dette kan være med til at bringe en videre til et arbejde, hvor man ikke er syg. Men der er nogle forudsætninger, der skal være opfyldt.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 3312 0600 i telefontiden mellem kl. 10 og 15.