nyheds banner

Kan timerne gå i minus på privat apotek?

Mange farmakonomer kontakter sekretariatet med spørgsmål om arbejdstid – og særligt når arbejdstiden varierer. Det store spørgsmål er: Kan timerne gå i minus på privat apotek?

Med et rullende skema kan man have skiftende antal timer i løbet af en skemaperiode. Men skemaperioden skal altid gå op, og antallet af timer, den enkelte har, skal stemme med det antal timer, man er ansat til.

Sekretariatet hører en gang imellem udsagn som: ”jeg er sat til at afspadsere en dag – og så går jeg i minus”. Men man kan ikke skylde timer!

Tjek dit ansættelsesbevis
På ansættelsesbeviset fremgår det, hvor mange timer, man er ansat. Det er dét antal timer, skemaet skal afspejle. Har man i perioder taget ekstra timer (overarbejde), og skal dette afspadseres, så kan man blive sat til at afspadsere. Men man kan ikke sættes til at afspadsere, hvis man ikke har timerne til det!

Hvis arbejdsgiveren ønsker, at man ikke er til stede en given dag, så kan man med rette varsel ændre i skemaet og placere timerne en anden dag jf. overenskomstens §9 A stk. 4. Timerne skal således placeres på et andet tidspunkt.

Hvis man har mange timer stående til afspadsering, så kan man vælge at afspadsere timerne i stedet, men dette kan kun lade sig gøre, hvis man har timer til afspadsering.

Er det en arbejdsgiverfinansieret fridag?
Vælger arbejdsgiveren at sende en hjem uden, at man har timer til afspadsering, er det at betragte som en ”ekstra fridag” finansieret af arbejdsgiveren. Men for at være sikker på at undgå misforståelser, så anbefaler vi, at man lige sikrer sig, at dette nu også er arbejdsgiverens hensigt.