nyheds banner

Kend din arbejdstid

Mange farmakonomer på privat apotek oplever jævnligt ændringer i deres skema. Det kan skabe irritation og frustration, hvis ændringerne kolliderer med f.eks. planlagte fritidsaktiviteter.

Farmakonomforeningen får ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke har en oplevelse af, at de reelt har et fast skema. Men hvad siger reglerne egentlig? Hvornår skal du kende din arbejdstid?

Overenskomstens §9A stk.3 fastslår, at man skal man have et fast arbejdsskema som højest må dække 6 uger og som ved lokalaftale kan aftales til at være mellem 4 og 12 uger. Samtidig fastslår overenskomsten (§9Astk.4), at man skal kende sit faste skema 4 uger før, det begynder.

Det betyder, at du med 4 ugers varsel skal kende dine mødetider, således at du kan planlægge din fritid. Sker der ændringer i dit skema og er det nødvendigt at ændre på dine mødetider, så skal dette ske senest 2 uger før, hvis der er tale om midlertidige ændringer og 4 uger før, hvis der er tale om permanente ændringer – medmindre I har en lokalaftale, der siger noget andet.

Kommer din arbejdsgiver med ændringer til skemaet, med et kortere varsel end de 2 uger, skal du have overtidsbetaling for den tid, der ligger uden for din oprindelige skemaplan. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at timerne går op! Skal du med skemaændringen arbejde senere eller møde før, så skal du have overtidsbetaling for det.

Har du spørgsmål til reglerne om skema og overarbejde er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på 33120600.