nyheds banner

Konfliktvarslet er sendt!

Farmakonomforeningen har i dag fremsendt konfliktvarsel til Regionernes Lønnings og Takst Nævn, med henblik på at varsle konflikt fra d. 4. april 2018.

Dette har Farmakonomforeningen gjort samtidig med de øvrige organisationer på det regionale område.

 

Af varslet fremgår det, at Farmakonomforeningens medlemmer på følgende arbejdspladser er udtaget til konflikt:

 

Region Hovedstaden

Klinisk Farmaceutisk Service, medicinservice:

-       Rigshospitalet

-       Glostrup hospital

-       Herlev/Gentofte hospital

-       Hvidovre hospital

 

Sterilproduktionen:

-       Rigshospitalet

-       Marienlundsvej

 

Farmakonomforeningen har ligeledes, sammen med CO10 fremsendt konfliktvarsel til de statslige arbejdsgivere. Af dette varsel fremgår det, at Farmakonomforeningen har udtaget følgende arbejdsplads til konflikt:

 

Statens Serum Institut

 

Samtidig med at varslet blev sendt til arbejdsgiverne, har Farmakonomforeningen sendt kopi af varslet til Forligsinstitutionen, som vil indkalde parterne til mæglingsmøde.

 

Forligsmanden kan træffe beslutning om at udskyde konflikten i 2 gange 14 dage. Det er ikke sikkert, det vil ske, men det er en mulighed.

Hvad betyder det?
At Farmakonomforeningen har varslet konflikt betyder ikke, at en konflikt står for døren i morgen, men vi er kommet et skridt nærmere. I de kommende uger vil Farmakonomforeningen sammen med de øvrige organisationer forsøge at opnå enighed med arbejdsgiverne ved hjælp af Forligsmanden, Mette Christensen.

Forligsmandens rolle vil være at forsøge at komme med en mæglingsskitse, som parterne kan blive enige om at sende til afstemning. Forligsmanden kan dog også komme frem til den konklusion, at det ikke er muligt at opnå enighed – hvorefter man rykker tættere på en konflikt.

Formanden for Farmakonomforeningen Christina Durinck siger:
 - Vi har gennem de sidste mange uger forsøgt at opnå enighed med arbejdsgiverne om både store og små elementer i kravbunken. I den sidste ende var det størrelsen på den lønramme, som arbejdsgiverne tilbød os, der gjorde, at vi ikke kunne blive enige.

Hvornår træder konflikten i kraft
En konflikt kan tidligst træde i kraft d. 4. april, da det er den dato, den er varslet til. Forligsmanden kan dog udsætte konflikten i 2 gange 14 dage, så det kan være så sent som starten af maj, inden konflikten reelt kommer i gang.

Hvem er omfattet af konflikt
De farmakonomer, der er medlemmer af Farmakonomforeningen, og som arbejder på de arbejdspladser, der er udtaget til konflikt, er omfattet af konflikten. De vil alle blive kontaktet direkte af Farmakonomforeningen eller deres tillidsrepræsentant og blive informeret om det. Bliver du ikke kontaktet med information om, at du er omfattet af konflikten, så er du ikke i konflikt.

Farmakonomforeningen vil løbende følge op på med nyhedsmails og information her på hjemmesiden, der burde besvare de fleste spørgsmål. Skulle du sidde tilbage med et spørgsmål, så skriv til ff@farmakonom.dk eller kontakt os på tlf. 3312 0600 på hverdage mellem kl. 10.00 og 15.00.