nyheds banner

Kontingentet stiger for første gang i over fire år

Fra 2019 stiger kontingentet, men det ligger fortsat i den lave ende blandt sammenlignelige organisationer.

Lønnen er steget over de seneste år, og det samme er prisen på en liter mælk, men i de sidste fire år har kontingentet til Farmakonomforeningen ligget stille. Men fra 2019 stiger kontingentet med 15 kr. pr måned for fuldtidsbetalende medlemmer.

Kontingentstigningen blev vedtaget enstemmigt af foreningens repræsentantskab, da der onsdag den 7. november blev afholdt repræsentantskabsmøde i Middelfart.

For de forskellige medlemsgrupper kommer kontingentsatserne til at være som følger:

Kontingentsats

Kontingent 2018

Kontingent 2019

Stigning

Fuldt kontingent

445 kr.

460 kr.

15 kr.

Passiv

92 kr.

95 kr.

3 kr.

Max 35. timer om mdr.

95 kr.

95 kr.

3 kr.

Elev

149 kr.

154 kr.

5 kr.

Ledig

294 kr.

304 kr.

10 kr.

Orlov u/løn

178

184 kr.

6 kr.

 

Baggrunden for, at kontingentet kommer til at stige, er dels den fortsatte løn- og prisudvikling i samfundet og ønsket om fortsat at udvikle foreningen.


Hvad talte repræsentantskabet ellers om?
På Repræsentantskabsmødet blev der også aflagt beretning for det forgangne år, ligesom der blev aflagt regnskab for 2017, vedtaget budget for 2019 og endelig var der workshops med diskussioner af en fremtidig strategi for foreningens arbejde.