nyheds banner

Lederes psykiske arbejdsmiljø er også betændt

Det viser nye tal fra FTF. Det er bekymrende, at dårligt psykisk arbejdsmiljø rammer arbejdspladser bredt, mener formand for Farmakonomforeningen.

Som vi skrev den 29. august modtager Farmakonomforeningens medlemsrådgivning mange henvendelser fra medlemmer, der døjer med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og en undersøgelse fra farmakonomernes hovedorganisation, FTF, har bekræftet billedet. Særligt på privat apotek hvor 28 procent af farmakonomerne vurderer, at deres sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø på apoteket.

Men det er ikke alene almene medarbejdere, der er ramt af stress og højt sygefravær, viser nye tal fra FTF. Mange ledere inden for FTF-området oplever også, at deres psykiske arbejdsmiljø er under pres.

Halvdelen af lederne i undersøgelsen fortæller, at de har en stor arbejdsmængde, ligesom at én ud af tre har et højt arbejdstempo. Resultatet er, at lederne må afslutte opgaver, før de er færdige, og at de gør ting i arbejdet, der burde gøres anderledes. Kun to ud af tre svarer, at de kan løse deres opgaver på et fagligt forsvarligt niveau.

I undersøgelsen deltager 108 farmakonomer, der er ansat som ledere – herunder 37 med personaleansvar.

 

Farmakonomer i klemme
Undersøgelsens resultater overrasker ikke formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck, der genkender det billede, lederne tegner, fra virkeligheden for farmakonomer i lederstillinger – bl.a. set i lyset af, at der åbner flere og flere apoteksfilialer med udvidede åbningstider, uden at der følger tilstrækkeligt med hænder med.

– Det at udøve koncernledelse stiller nogle helt andre krav til dig som leder. Samtidig ved vi, at dagene er pressede derude, at der er personalemangel og et højt sygefravær blandt personalet. Så jeg kan sagtens forestille mig, at farmakonomer i lederstillinger bliver klemt og påtager sig et næsten umenneskeligt stort ansvar. Det er dybt bekymrende, siger hun.

 

Ledere under pres
Mange af FTF’s medlemmer er offentligt ansatte, og ifølge FTF’s undersøgelse er lederne udfordret af stram styring, mange dokumentationskrav og ansvar for mange medarbejdere. Lignende problematikker gør sig formentlig gældende for farmakonomer ansat i lederstillinger på det offentlige arbejdsområde. Ledere på Privat Apotek er snarere tynget af høje produktionskrav og øget konkurrence, forklarer Christina Durinck.

– Økonomi styrer mere end nogensinde før, siger hun.

Én ting er, at det psykiske arbejdsmiljø slider unødigt på lederne selv. Noget andet er, at god ledelse ifølge FTF’s undersøgelse er med til at reducere sygefravær og stress markant på arbejdspladsen. Derfor er det i alles interesse, at alle farmakonomer uanset titel og jobbeskrivelse trives og har det godt, understreger Christina Durinck.

 

Fælles om løsningen
For at dæmme op for problemerne med dårligt, psykisk arbejdsmiljø foreslår FTF, at politikerne vedtager en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og at ledere med personaleansvar uddannes i psykisk arbejdsmiljø.

Christina Durinck stiller sig tvivlende over for, at man med en bekendtgørelse kan lovgive sig til trivsel og bedre ledelse. Derimod kan man tage initiativer til at forebygge og nedbringe det høje sygefravær, som Farmakonomforeningen fx lige har gjort sammen med Apotekerforeningen i forbindelse med OK18.

– Men det kræver, at vi alle sammen tør italesætte udfordringerne, så vi i fællesskab kan finde frem til fælles værktøjer. Det handler jo ikke om, at vi skal slå hinanden oven i hovedet, men at vi i fællesskab skal højne det psykiske arbejdsmiljø og dermed arbejdsglæden for alle, siger hun.

 

Du kan læse meget mere om undersøgelsen og om arbejdet med at forbedre farmakonomernes arbejdsmiljø i næste nummer af Farmakonomen. Farmakonomen udkommer onsdag den 12. september.