nyheds banner

Lockout-varsel på alle offentlige områder

Onsdag den 7. marts 2018 indløb lockout-varslerne på de offentlige områder som perler på en snor. Det er historisk, at stort set alle offentlige ansatte i Danmark vil blive omfattet af en konflikt.

Staten varslede lockout først
Innovationsminister Sophie Løhde indkaldte til formiddagspressemøde, hvor hun meldte at 120.000 ud af i alt 180.000 statslige ansatte ville blive lock-outet med effekt fra den 10. april. Af de 180.000 er godt 50.000 tjenestemænd, der ikke kan hverken strejke eller lockoutes. De resterende 10.000 statslige ansatte indgår i nødberedskabet. Der er derfor i praksis tale om, at den danske stat lukker ned.

Farmakonomforeningen har endnu ikke fået lister med oversigt over hvilke medlemmer, der er berørt.

Regionerne bliver også ramt af konflikt
Onsdag eftermiddag kom lockout-meldingen fra Danske Regioner.I alt 70.000 regionalt ansatte kan derfor blive lockoutet, hvis det ender med en konflikt.

Farmakonomforeningen afventer i øjeblikket endelige lister over hvilke arbejdspladser, der er omfattet af lockouten. Sygehusapotekerne er selvstændige enheder og er ikke opført på den foreløbige liste, som Danske Regioner i dag har offentliggjort.


Lockout-varsel på det kommunale område
Sidst på eftermiddagen kom Kommunernes Landsforening så med deres lockoutvarsel. Her vil i alt 250.000 kommunalt ansatte blive omfattet af konflikten.

Farmakonomforenignen er del af den fælles overenskomst på KL-området, men har ret få medlemmer på området, og der blev ikke udtaget kommunalt ansatte farmakonomer til konflikt, da Sundhedskartellets organisationer varslede strejke. Farmakonomforeningens medlemmer på det kommunale område bliver heller ikke omfattet af en eventuel lockout.


Forhandlingerne er ikke opgivet
Farmakonomforeningens formand Christina Durinck håber stadig på en forhandlingsløsning.

Samtidig mener hun, at de offentlige arbejdsgivere skal værdsætte de offentligt ansatte:

- En velfungerende offentlig sektor er en forudsætning for trivslen i hele Danmark, og de sidste mange år har budt på nedskæringer og effektiviseringer over hele linjen. Samtidig har de offentligt ansatte været tilbageholdende med deres lønkrav ved de seneste overenskomster for at få Danmark på fode efter den økonomiske krise. Det er urimeligt, hvis ikke de offentligt ansatte, der hver dag løber stærkt for at skabe sammenhæng i vores alle sammens velfærdssamfund, ikke skal have en reel lønstigning, når opsvinget nu er godt i gang.

Hvad sker der nu?
Fortsatte forhandlinger
I første omgang er der indkaldt til forhandlingsmøder i Forligsinstitutionen. Forligsmand Mette Christensen styrer forhandlingerne, og parterne er forpligtede til at møde op. Forligsmanden har mulighed for at udskyde en eventuel konflikt i to gange 14 dage i forsøget på at få parterne til at nå frem til en forhandlingsløsning.

Der krydses stadig fingre for en forhandlingsløsning, mens alle parter samtidig gør sig klar til en eventuel konflikt.

TR-stormøde
Mandag den 12. marts er alle Farmakonomforeningens offentligt ansatte tillidsrepræsentanter indkaldt til fælles stormøde for offentligt ansatte tillidsrepræsentanter i Sundhedskartellet. Her vil de blive klædt yderligere på i forhold til, hvad optrapningen i konflikten betyder, samt hvordan de skal støtte alle medlemmerne i en konflikt.

Farmakonomforeningens hjemmeside og sociale medier vil løbende blive opdateret med relevant information.