nyheds banner

Lockoutvarsel – hvad betyder det?

På statens område har arbejdsgiverne her til formiddag varslet lockout, som tidligst kan træde i kraft 10. april 2018. Læs mere her om hvad det egentlig betyder.

Lockouten omfatter omkring 120.000 ansatte i staten.  Når vi ved, hvilke arbejdsplader der er omfattet af lockouten, vil vi oplyse om det.

Det betyder, at der både fra lønmodtagere og arbejdsgivere er varslet konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 på det offentlige område.
Kommunernes Landsforening, KL, har endnu ikke meldt ud, men forventes også at varsle lockout.
Det samme kan ske på det regionale område. Når og hvis det sker, vil vi straks oplyse om det på vores hjemmeside og på vores sociale medier.

Hvad er en lockout?
En lockout er juridisk et kollektivt kampskridt fra arbejdsgiverside, hvor arbejdsgiveren udelukker medarbejderne fra arbejdspladsen og afviser at lade medarbejderne udføre deres arbejde. 
At en konflikt er varslet er ikke det samme som, at der udbryder konflikt, men det er klart, at muligheden er rykket tættere på. 


Forligsinstitutionen er lige nu i gang med at mægle mellem parterne. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en varslet konflikt med to gange to uger, i alt fire uger.

Hvad er konsekvensen af en lockout?
Konsekvenserne for det enkelte medlem er de samme som ved en strejke. 

En medarbejder, der er ramt af lockout, skal forlade arbejdspladsen, når/hvis lockouten træder i kraft. 
Under lockouten vil medlemmer af Farmakonomforeningen modtage økonomisk støtte – helt på linje med de medlemmer, der er i strejke. 
Læs nærmere om, hvad der gælder i Farmakonomforeningens Konflikt-FAQ.