nyheds banner

Løbende information til konfliktramte medlemmer

Det skaber usikkerhed, når der varsles konflikt. Derfor er Farmakonomforeningen løbende i kontakt med de farmakonomer, der er udtaget til enten strejke eller lockout og inviterer nu også til informationsmøder.

Fra sekretariatets side har det været en prioritet løbende at informere tillidsrepræsentanter såvel som de berørte medlemmer om hvordan de står, efterhånden som spørgsmål er blevet afklaret.

Hvilke farmakonomer er berørt af strejke?
De farmakonomer, som Farmakonomforeningen selv har udtaget til strejke, arbejder alle i hovedstadsområdet. Det gælder farmakonomer på følgende arbejdspladser:

Klinisk Farmaceutisk Service, medicinservice:
Rigshospitalet
Glostrup hospital
Herlev/Gentofte hospital
Hvidovre hospital

Sterilproduktionen:
Rigshospitalet
Marienlundsvej

Statens Serum Institut

Hvilke farmakonomer er berørt af lockout

Lockoutvarslet for farmakonomer omfatter overenskomstansatte ikke-ledende medlemmer af Farmakonomforeningen på følgende arbejdspladser:

Odense Universitetshospital (alle afdelinger)

Sygehus Sønderjylland – Sønderborg

Sygehus Lillebælt - Middelfart

Lægemiddelstyrelsen


Øvrige medlemmer udtaget til strejke

Der er enkelte medlemmer i andre regioner, som er ansat direkte på sygehusapotekerne, der også er udtaget til lockout. Dem er Farmakonomforeningen i direkte kontakt med. Hvis du arbejder i en region eller kommune og af din arbejdsgiver har fået at vide, at du er udtaget til lockout, men ikke har hørt fra foreningen, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på ff@farmakonom.dk.
 

Informationsmøder – sæt kryds i kalenderen
Der bliver holdt informationsmøder for de berørte farmakonomer. I første omgang bliver der holdt møde  tirsdag den 20. marts kl. 16.30-18.00 i FTF-A, Snorresgade 15, 2300 København S. Mødet holdes inden påske for at informere de farmakonomer, der kan blive berørt af strejke allerede fra onsdag den 4. april.

For de medlemmer, der tidligst kan blive lockoutet fra den 10. april, holdes der møder henholdsvis den 3. april på OUH, Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C og den 5. april på Sygehus Sønderjylland, Sydvang 1, 6400 Sønderborg (mødelokale endnu ikke fastlagt). Begge dage finder møderne sted fra kl. 16.30-18.00.

For tilmelding send en mail til ulf@farmakonom.dk.