nyheds banner

Løn og pension til farmakonomer i regionerne

I sidste uge fik vi et forlig på det regionale område. Nu er de sidste brikker faldet på plads i forhandlingerne.

Farmakonomforeningen har sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet afsluttet organisationsforhandlingerne med Danske Regioner i dag.

Her skulle organisationerne udmønte de midler, der var afsat til organisationspuljer og særlige puljer under de netop afsluttede forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Hvad får farmakonomerne i regionerne?
Resultatet af forhandlingerne er, at Farmakonomforeningen har kunnet løfte erfaringstillægget for farmakonomer i basisstillinger fra 11.900 til 13.400 årligt og samtidigt hæve pensionen til 16,65% for samme gruppe.

For lederne er det lykkedes at komme i mål med den mangeårige målsætning om at nå en pension på 18%.  

Samlet set er det et rigtig godt resultat, der lægger sig oven på de generelle lønstigninger, der er aftalt med regionerne.

Forhandlinger for de kommunale og statslige farmakonomer
Farmakonomforeningen vil i de kommende uger gennemføre organisationsforhandlinger for både de statslige og de kommunalt ansatte farmakonomer, hvorefter de samlede resultater sendes til urafstemning.