nyheds banner

Kan en elev pålægges overarbejde?

Vi oplever desværre i stigende grad, at elever kontakter os med spørgsmål om overarbejde. Det er et problem, fordi farmakonomelever er under uddannelse og kun undtagelsesvist kan blive pålagt overarbejde.

Reglen fremgår af overenskomstens § 28 stk. 2. Der er altså tale om, at elever kun kan blive pålagt overarbejde, når der ikke er andre muligheder for at få løst den pågældende arbejdsopgave. Alle andre muligheder skal med andre ord være udtømte.

Som elev kan man ikke automatisk blive pålagt overarbejde for at dække en sygemeldt farmakonom. Arbejdsgiveren skal først afsøge andre muligheder – f.eks.  ved indkalde en af de medarbejdere, som afspadserer eller har fri (ikke ferie, men fri). Man kan altså ikke bede en elev om at arbejde over, når man har andre medarbejdere, som kan løse opgaven.

Reglen er ufravigelig
Reglen kan ikke fraviges, heller ikke selvom eleven måtte ønske sig at påtage sig det pålagte overarbejde. Hvis det i sjældne tilfælde forekommer, at eleven bliver pålagt overarbejde som en sidste mulighed for at få løst arbejdsopgaven, så er det vigtigt at understrege, at det netop kun kan være i sjældne tilfælde og som absolut sidste udvej, og altså ikke må være noget, der forekommer ofte.

Hvis I oplever, at elever ofte eller uden reel grund pålægges overarbejde – og der derfor ikke er tale om ’undtagelsesvist’, er det noget I bør drøfte dette med apotekeren/skemaplanlægger. Det er vigtigt, at alle elever er klar over, at det faktisk i henhold til overenskomsten ikke er tilladt.

Godtgørelse af elever der arbejder over
Når en elev har arbejdet over, skal eleven godtgøres med tilsvarende frihed med et tillæg på 50 %, så tiden kan afspadseres med faktor 1,5. Hvis dette ikke er muligt, skal eleven have en godtgørelse på 2/3 af overarbejdsbetalingen for en farmakonom på skalatrin 1.

Hvis du har spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at ringe til os på 3312 0600 eller skrive på ff@farmakonom.dk.