nyheds banner

Medarbejdere må ikke trækkes i løn under sygdom...

... sygedagpengerefusion eller ej. Arbejdsgiver kan nemlig ikke modregne i medarbejders løn, når overenskomsten giver ret til fuld løn under sygdom.

Det gælder også selvom, det er lønmodtagerens skyld, at sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører.

Hvis man som sygemeldt medarbejder har ret til fuld løn fra sin arbejdsgiver, så gælder det, uanset om arbejdsgiver får refusion i form af sygedagpenge eller ej. Det er nu fastslået i landsretten.

Hvis du har spørgsmål til emnet, så kontakt sekretariatet på tlf. 33 12 06 00 eller pr. mail ff@farmakonom.dk.