nyheds banner

Min opgave er at binde os sammen

Kristian Lysholt Mathiasen går ind for, at man spørger hr. og fru Medlem, før man tegner vejen for foreningen op. Det har foreningen gjort. Og sidste hånd bliver nu lagt på Farmakonomforeningens strategi, som skal sikre, at medlemmer og forening trækker på samme hammel.

Der var tomt på både vægge og hylder, da Kristian Lysholt Mathiasen for snart et år siden trådte inden for på sit nye direktørkontor i Farmakonomforeningens sekretariat. Efter måneder uden en direktør i sekretariatet var han længe ventet og havde alle muligheder for at sætte sit præg.

I dag er der kreative streger på væggene, metodebøger i reolerne og stakke med rosa sagsmapper på skrivebordet. For den 42-årige antropolog ankom med både forventninger til og ambitioner for foreningen: En forventning om, at sekretariatet levede op til den seneste medlemstilfredshedsundersøgelse, som viste, at der var styr på både drift, rådgivning og mere til. Men
også en forventning om at møde medarbejdere, der søgte en klar retning for, hvor foreningen skulle bevæge sig hen. Og en ambition om at ville udstikke den retning.

– Det er et vilkår for en mindre organisation som vores, at der er dobbelt så mange spændende dagsordener at løbe efter, som vi har ressourcer til. Derfor skal vi løbe efter de vigtigste. Og det er kort sagt dem, medlemmer, medarbejdere og den politiske ledelse deler med hinanden. Opgaven med at sætte den retning var helt klart den, jeg fra day one gerne ville løfte, siger Kristian Lysholt Mathiasen.

Antropolog i felten
Sideløbende med et stormfuldt forår i overenskomsternes tegn tog den nye direktør derfor på “feltarbejde” i hele landet for at lytte til medlemmerne, blandt andet ved at tale med de delegerede i Farmakonomforeningens regions- og sektionsbestyrelser.

Øvelsen var for så vidt den samme, som da han for år tilbage arbejdede med udviklingsprojekter rundt om i verden, og som antropolog blev sendt ud for at finde frem til, hvad lokalbefolkningen så som bæredygtige løsninger. 

– Det nytter ikke, at formanden, direktøren, sekretariatet eller hovedbestyrelsen bare får en god idé. Man ved jo ikke, om det er en god idé, før man har spurgt hr. og fru Medlem. Derfor har det været fantastisk lærerigt at være ude og høre, hvad der rør sig i alle regioner og sektioner. Derefter skulle
medlemmerne gerne kunne se og mærke, at foreningen bruger medlemskronerne på det, de efterspørger, fortæller Kristian Lysholt Mathiasen.

Mål for fremtiden
Uanset om han rejste til nord, syd, øst eller vest, mødte han medlemmer, der følte sig som en del af et stærkt, fagligt fællesskab. Og de var i store træk optaget af de samme dagsordener, stod over for de samme hverdagsudfordringer og så på fremtiden med de samme bekymringer.

Deres udmeldinger blev suppleret med input fra formandskab og sekretariat og kogt ind til en række temaer, der for få uger siden blev præsenteret på foreningens repræsentantskabsmøde: blandt andet et ønske om et bredere jobmarked for farmakonomer, et bedre arbejdsmiljø og en styrkelse af farmakonomuddannelsen.

På repræsentantskabsmødet blev der arbejdet videre med temaerne og udviklet en lang række aktiviteter, der kan bringe foreningen tættere på de strategiske mål. Og den endelige strategi forventes at ligge klar til at blive godkendt på en ekstraordinær kongres i april.

– Når man som jeg har læst antropologi, som er et kulturstudie, så tror man på, at kultur er stærkt. Det vil sige, at når mennesker gør noget sammen i samhørighed, tror på en sag og arbejder for en sag, så løfter de stærkere, end de ville gøre som enkeltindivider. Ligesom man med fagbevægelsen
tror på, at man i flok kan sikre nogle bedre arbejdsvilkår. Min tanke er den samme her: Ved at vi i fællesskab finder frem til og prioriterer, hvad der er vigtigst for foreningen at arbejde hen imod, kan vi nå længere, siger han.

Læs resten af interviewet med Kristian Lysholt Mathiasen i Farmakonomen 9, som du finder her eller i din postkasse.