nyheds banner

Minister undersøger autorisation af farmakonomer

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge muligheden for en autorisationsordning for farmaceuter og farmakonomer. Det er positive toner, mener Farmakonomforeningen

– Jeg ser positivt på muligheden for at indføre en autorisationsordning for farmaceuter og farmakonomer.

Sådan lød meldingen fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i sidste uge som svar til folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Hvordan en sådan ordning skal stykkes sammen, og hvilke udgifter der vil være forbundet med det, skal imidlertid undersøges nærmere, tilføjede ministeren. Derfor har hun bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at komme med et oplæg.

Brug for autorisation

Det er meget positive toner fra ministeren, mener næstformand i Farmakonomforeningen Ann-Mari Grønbæk.

– Vi er rigtig glade for at blive omfattet af det her sammen med farmaceuterne. Jeg har store forventninger til, hvad det vil betyde for landets farmakonomer, siger hun og fortsætter:

– Farmakonomer kan i den grad bidrage til opgaveløsningen med de medicinske patienter i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I takt med, at det sker, har de også stor indflydelse på patientsikkerheden. Derfor er der brug for, at farmakonomer bliver autoriserede på lige fod med andre sundhedsprofessionelle.

Behovet er stigende

Farmakonomforeningen har sammen med Pharmadanmark arbejdet for autorisation af farmakonomer og farmaceuter i årevis og har henvendt sig til ministeren med ønsket ad flere omgange – bl.a. fordi flere og flere farmakonomer bliver ansat til at rådgive om medicin, undervise plejepersonale og gennemgå borgeres medicinforbrug i kommuner og på sygehusafdelinger.

Samtidig er farmakonomer og farmaceuter i kommuner og på sygehuse typisk de eneste faggrupper, der ikke har autorisation. Men lovgivningen omkring sundhed og pleje af svage borgere tager netop udgangspunkt i, at personalet er autoriseret. Det giver farmakonomer udfordringer – blandt andet i forhold til adgang til journaler, Fælles Medicinkort og it-systemer, fortæller Ann-Mari Grønbæk.

Derfor håber hun, ministeren nu gør alvor af snakken og indfører en autorisationsordning for farmaceuter og farmakonomer

– En autorisation er ganske enkelt afgørende for, at de kan udføre deres arbejde. Desuden ligger der selvfølgelig en anerkendelse af farmakonomer i en autorisation – det glæder mig, hvis der helt grundlæggende er klarhed om farmakonomers status i sundhedsvæsenet, siger Ann-Mari Grønbæk.