nyheds banner

Når vi mødes, mærker jeg, at jeg er farmakonom

De skaber fællesskab og faglig stolthed på tværs af industrien. Men der skal nye kræfter til bestyrelsen, hvis industrisektionen skal bestå.

Der er blevet delt krammere ud og talt om alt fra tilmeldinger til næste medlemsarrangement og lykken ved at blive mormor til nyt fra industrien.

Sektionsformand Annelise Raun, der til daglig arbejder hos Takeda Pharma A/S, beretter, hvad der blev drøftet på sidste hovedbestyrelsesmøde i Farmakonomforeningen. Her sidder hun med som repræsentant for Industrisektionen. Og snakken falder på afholdelsen af faglige dage i stil med Farmakonom Dage i fremtiden.

– Jeg kunne godt tænke mig, at vi laver nogle workshops, så man kan shoppe rundt i emner, man interesserer sig for, siger bestyrelsesmedlem og farmakonom Birte Bruun Madsen fra Vilovet A/S.

– Det giver jeg videre til hovedbestyrelsen. Der kunne jo være en workshop om bestyrelsesarbejde og om, hvordan vi får involveret flere industriansatte i foreningens arbejde, svarer Annelise Raun.

Lukker og slukker
Birte Bruun Madsen, Annelise Raun og de to andre farmakonomer Helle Kann og Tina Herold-Schou udgør industrisektionens bestyrelse og er samlet til bestyrelsesmøde. Det gør de fire gange om året – hver anden gang i København og hver anden gang i Aarhus. Denne gang er der et ganske alvorligt punkt på dagsordenen: For kan industrisektionen overhovedet bestå? 

Om et år er der nemlig atter generalforsamling i industrisektionen, der dækker ca. 400 medlemmer. Og her genopstiller Annelise Raun og bestyrelsesmedlem Helle Kann ikke, da de nærmer sig pensionsalderen. Der er plads til seks farmakonomer i bestyrelsen, og dermed står fire stole tomme, ligesom formandens plads i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse vil være ubesat.

– Jeg ville godt nok være ked af at træde ud af bestyrelsen og samtidig lukke og slukke hele sektionen, forsikrer Annelise Raun.

Læs resten af interviewet med industrisektionens bestyrelse i Farmakonomen 9, som du finder her eller i din postkasse.

 

DU KAN VÆRE MED
Som bestyrelsesmedlem kan man få indflydelse på Farmakonomforeningens faglige arbejde og indsatsen for farmakonomer.

Farmakonomforeningens fem regioner og tre sektioner holder generalforsamling hvert andet år. Det er her, du kan stille op til bestyrelsen. Næste gang, det sker i Industrisektionen, er i efteråret 2019.

Alle medlemmer af sektionen kan stille op til bestyrelsen – det kræver ingen særlige forudsætninger. Hvis du bliver valgt, er du sikret en plads i bestyrelsen i to år. Formanden er valgt for en fireårig periode.

Tidsforbrug
Industrisektionens bestyrelse holder møde fire gange om året. Desuden laver de årligt to-tre medlemsarrangementer og deltager i det årlige repræsentantskabsmøde. 

Formanden deltager desuden i møder i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse. Der er aftalt syv
hovedbestyrelsesmøder i 2019.

Nu eller aldrig
Der er plads til seks farmakonomer i industrisektionens bestyrelse. Lige nu sidder der fire, hvoraf de to – herunder formanden – træder ud af bestyrelsen ved næste valg, fordi de nærmer sig pensionsalderen.

Hvis der ikke kommer nye bestyrelsesmedlemmer til, kan det blive nødvendigt at lægge sektionen ind under en af de andre grupperinger i foreningen og finde andre måder at involvere industriansatte i foreningens arbejde.

Noget for dig?
Er du interesseret i at vide mere om bestyrelsens arbejde, så kontakt sektionsformand Annelise Raun, ar@farmakonom.dk.