nyheds banner

Nyt om nødberedskab og forhandlinger

Der er blevet forhandlet i Forligsinstitutionen i påsken. Lokalt er der forhandlet nødberedskab på plads for farmakonomer i hovedstadsområdet og på OUH.

Forhandlerne står sammen
Lørdag den 31. marts var forhandlerne fra alle områder indkaldt til separate møder i Forligsinstitutionen, og siden har der været forhandlet på det kommunale område. Fra organisationernes side har forhandlingsdelegationerne på både det statslige og regionale område også været at finde i Forligsinstitutionen for at sende et klart signal til arbejdsgiverne om, at hele arbejdstagersiden står sammen.


Forhandling af nødberedskab

Selvom alle stadig håber på et forhandlingsresultat, er det nødvendigt samtidigt at forberede en eventuel konflikt. De farmakonomer, der indgår i nødberedskabet vil få almindelig løn for de timer de indgår i beredskabet. (Læs mere om hvordan Farmakonomforeningen sørger for, at medlemmerne ikke rammes på økonomien af at være udtaget til konflikt.) Som udgangspunkt ønsker Farmakonomforeningen, at farmakonomer, der indgår i nødberedskabet, gør det på fuld tid, så man enten er konfliktramt eller går almindeligt på arbejde. Det er indtil videre tilfældet for langt de fleste af de nødberedskaber, der er forhandlet på plads. Det er dog ikke muligt alle steder.


Farmakonomer er vigtige
Foreløbig er der blevet forhandlet nødberedskab for farmakonomer ansat i Region Hovedstaden og på OUH. Det er tydeligt på forhandlingerne, at farmakonomer indtager centrale stillinger i det offentlige. Omkring en tredjedel af alle farmakonomer udtaget til konflikt forventes at blive en del af nødberedskabet.

Nødberedskabet for de konfliktramte afdelinger på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg bliver forhandlet på plads torsdag, hvor der bliver sat navne på, hvem der skal indgå i nødberedskabet. Selve nødberedskabsplanerne bliver udarbejdet af den lokale ledelse og tillidsrepræsentanterne i fællesskab, og det er også dem, der orienterer de enkelte medlemmer om at de indgår i beredskabet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningen på telefon3312 0600 i telefontiden 10-15 på hverdage. Du kan også altid skrive en mail på ff@farmakonom.dk.