nyheds banner

Nyt om tandforsikring og psykologordning – og dog

Farmakonomforeningen er blevet oplyst om, at der er indgået en aftale mellem Danmarks Apotekerforening og TRYG om tandforsikring og psykologordning for farmakonomer på privat apotek.

Den gode nyhed er altså, at du fra næste år kan få dækket tandlægeudgifter på op til 30.000 kr. via din overenskomst, og at der er kommet psykologordning i din sundhedsforsikring. Den dårlige nyhed er, at Danmarks Apotekerforening endnu ikke har forelagt Farmakonomforeningen vilkårene for tandlægeforsikringen, selvom den træder i kraft ved årsskiftet.


Aftaleteksten er ukendt

Aftalerne om tandlægeforsikringen og psykologordningen er nye elementer i overenskomsten for farmakonomer på privat apotek, der blev indgået i juni måned.

Psykologordningen er en udvidelse af den eksisterende sundhedsordning, hvorimod tandlægeforsikringen er en nyskabelse, der er aftalt og betalt for ved forhandlingsbordet. Derfor er det vigtigt for os i Farmakonomforeningen, at vi kan sikre os, at tandforsikringen lever op til det aftalte.

Men Danmarks Apotekerforening har, her kort tid inden ordningerne skal træde i kraft, endnu ikke givet Farmakonomforeningen mulighed for at tjekke om tandlægeforsikringen lever op til den aftale, der blev lavet ved forhandlingsbordet.

Det er stærkt utilfredsstillende, lyder det fra Farmakonomforeningens formand Christina Durinck.

- Vi har i det halve år, der er gået, siden overenskomsten blev indgået, gang på gang udbedt os svar fra Danmarks Apotekerforening om, hvordan aftalen ville blive skruet sammen. Ved forhandlingerne havde vi et tilbud om en aftale med en stor sundhedsaktør med til forhandlingsbordet. Den indeholdt de elementer, som vi gerne ville have, og som vi blev enige om. I Apotekerforeningen har man siden valgt at bruge en anden forsikringspartner, nemlig TRYG, men vi har stadig ikke haft mulighed for at tjekke, om vilkårene er de aftalte.


Danmarks Apotekerforening har svarene
Ved forhandlingsbordet blev det aftalt, at farmakonomer skulle kunne tilkøbe tandforsikringen til deres ægtefælle/samlever og børn under 25 år. Men vi ikke har fået oplyst, hvordan det skal administreres – ud over at præmien opkræves over lønnen.

Da Farmakonomforeningen ikke kender aftalens detaljer, er foreningen ikke i stand til at besvare de spørgsmål, tillidsrepræsentanter og medlemmer i øvrigt måtte have til ordningerne. Derfor henviser vi til, at medlemmerne kontakter Danmarks Apotekerforening, hvis de har spørgsmål.

Det skal du og dine kolleger være særligt opmærksomme på
Der er et vindue på 30 dage, indenfor hvilke du og dine kolleger skal have tilmeldt ægtefælle, samlever og/eller eventuelle børn, for at de kan blive dækket af tandforsikringen. De nærmere detaljer er dog ikke Farmakonomforeningen bekendt, så spørgsmål må også her rettes til Danmarks Apotekerforening.

I bliver beskattet af præmien på forsikringen, og det er som altid en god idé at sørge for at rette ændringer i indtægt og beskatning på forskudsopgørelsen til SKAT. Har I spørgsmål til dette, bedes I ligeledes kontakte Danmarks Apotekerforening.

Danmarks Apotekerforening kan kontaktes på 3376 7600.