nyheds banner

Overenskomst i hus for farmakonomerne på Pharmakon

Farmakonomforeningen har forhandlet overenskomstfornyelse for farmakonomerne ansat på Pharmakon og indgik i slutningen af oktober et forlig.

I forliget er der aftalt forhøjelser af grundlønnen samt en mindre forhøjelse af Pharmakons andel af pensionsbidrag.

Herudover er det aftalt, at det hidtidige kvalifikationslønsystem erstattes af en ny bestemmelse om individuelle tillæg. 

Resultatet af overenskomstforhandlingerne har været sendt til urafstemning blandt medlemmerne på Pharmakon.

Urafstemningen er nu afsluttet, og medlemmerne har godkendt resultatet.

Stemmeprocenten var på 100 procent.

100 procent af de medlemmer, der valgte at stemme, stemte ja til den nye, 3-årige overenskomst.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018.