nyheds banner

Overenskomst i hus på privat apotek

Efter måneders forhandling er vi nu blevet enige med Danmarks Apotekerforening om en fornyelse af overenskomsten for de næste tre år.

Formand Christina Durinck udtaler:

- Vi har lavet en bundsolid aftale, som jeg er meget tilfreds med. Der har været velvilje fra begge sider af bordet, og jeg mener, at vi har sikret en række elementer, der vil komme farmakonomerne til gavn i deres dagligdag på apoteket. Vi har blandt andet sikret, at farmakonomerne og farmakonomeleverne opnår en lønudvikling, der svarer til den, de offentligt ansatte vil opnå, og at pensionen stiger til 17 procent.
Ud over det, vil farmakonomer og farmakonomelever fra 1. januar 2019 have adgang til psykologdækning som en del af deres sundhedsforsikring. Og vi har på forsøgsbasis indført en tandforsikring, som det finansielle område gjorde sidste år.
Vi har endelig fået opfyldt to store ønsker – nemlig, at farmakonomelevernes løn følger skoleåret, så de dermed kommer på næste løntrin 1.august i stedet for 1. september, og at seniorerne får et fastholdelsestillæg. Vi har måtte imødekomme Danmarks Apotekerforening på deres ønske om, at i tilfælde af, at en farmakonom har mere end 5 måneders sygdom – og opsiges derfor – vil det ske med individuelt varsel.

Hun fortsætter:

- I den kommende periode vil vi sammen med Danmarks Apotekerforening lave et fælles projekt, der skal munde ud i redskaber til at forebygge og nedbringe sygefraværet på landets apoteker. Vi er også meget tilfredse med, at vi igangsætter et projekt, der skal bidrage med viden om farmakonomernes indsats i forhold til rådgivningen på apoteket.

- Selvom vi først er blevet enige nu, så træder overenskomsten i kraft fra 1. april 2018 Det betyder, at lønnen vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft fra denne dato.

Overenskomsten skal nu sendes til afstemning hos de apoteksansatte medlemmer. Der vil derfor blive sendt urafstemningsmateriale ud via mail i løbet af den næste uge. Det er derfor en god idé at tjekke, at vi har din mailadresse. Du kan opdatere dine oplysninger på Min Side på Farmakonomforeningens hjemmeside.

Det vil blive afholdt TR/medlemsmøder i

Hobro, d. 4.6.18, Taastrup, d. 6.6.18, Kolding, d. 7.6.18 – fra kl. 19:30. Der vil være mulighed for spisning fra 18:00-19:30.

Tag dine kolleger under armen og deltag i møderne, hvor der naturligvis vil være mulighed for at høre mere og stille spørgsmål til resultatet.