nyheds banner

Overenskomstforhandlingerne for de statsansatte er brudt sammen

I Farmakonomforeningen har vi et beredskab klar og afventer nærmere om hvilke skridt, der bliver taget fra centralt hold.

I første omgang vil de berørte tillidsrepræsentanter blive orienteret, når vi har nyt. En eventuel strejke vil dog tidligst træde i kraft fra 1. april og alle berørte medlemmer vil blive orienteret.

Du kan læse mere i denne pressemeddelelse fra Sundhedskartellet, som Farmakonomforeningen er en del af.