nyheds banner

Foto: Philip Davali

Overenskomstforlig i hus på det kommunale område

Store Bededag kom det længe ventede gennembrud i de kommunale overenskomstforhandlinger.

3-årigt forlig tager hånd om ”knasterne”
Fredag indgik Forhandlingsfællesskabet et 3-årigt forlig med KL for de kommunalt ansatte. Nu vil der blive sat gang i urafstemninger blandt medlemmerne.


Farmakonomforeningens formand Christina Durinck er glad for, at det er lykkedes at få forhandlet en løsning igennem:

- Forhandlingsfællesskabet er kommet igennem med en lang række gode resultater - også i forhold til de tre hovedknaster: løn, lærernes arbejdstid og sikring af spisepause. 

Løn, arbejdstid og spisepause
Overenskomstresultatet betyder, at der kommer en fornuftig lønudvikling, der forventes at blive på 8,1 procent over de næste tre år, samtidig med at man har afskaffet privatlønsværnet, der forhindrede, at de kommunalt ansattes løn fremover kan følge lønnen for de privatansatte.

Der er også kommet en løsning i forhold til arbejdstid, der har været et problem for lærerne siden 2013. Her er der ikke blevet ændret ved den nuværende aftale, men der er indgået aftale om et kommisorium, der forpligter begge parter på at finde en langsigtet løsning i den kommende periode. Derudover har FTF, AC, OAO-K og FOA indgået aftaler, der håndterer spisepausen på de forskellige områder.

Flere gode resultater
Men der er flere gode resultater. Der er aftalt en ligelønspulje, der kan bruges til at udligne ulige løn mellem mænd og kvinder inden for en række kvindedominerede grupper. Der er også afsat penge til en kroneforhøjelse af de laveste løntrin i forhold til lavtlønsgrupper. Endelig blev alle krav om forringelser af seniorordningerne trukket tilbage.

Fællesskab gør stærk
Christina Durinck understreger betydningen af et historisk stærkt fællesskab på lønmodtagersiden:

- Det har været helt, helt afgørende, at vi på arbejdstagersiden har stået sammen i et så stærkt fællesskab, som vi har. Vi har vist, hvor stærke vi er, når vi står sammen på tværs af sektorer og faggrupper. Det fællesskab har gjort, at vi er kommet i mål med langt mere, end hvad vi havde kunnet hver for sig.

 

Du kan læse pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet her.