nyheds banner

Overenskomstforlig på det statslige område

Med forliget er de offentlige overenskomster nu i hus. Der er kommet gode resultater og en lammende storkonflikt er aflyst. Nu skal aftalerne til afstemning.

Resultater på det statslige område
Aftalen indeholder pæne lønstigninger med en samlet ramme på 8,1 procent. Den betalte spisepause er sikret. Derudover følger arbejdstidsreglerne for de statsansatte den aftale, som blev indgået på det kommunale område.

Med forliget er der nu indgået aftaler på alle tre offentlige arbejdsgiverområder. Det betyder, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked bliver undgået, hvis medlemmerne af de enkelte fagforeninger stemmer ja til forligene.

Farmakonomforeningens formand Christina Durinck opridser nogle af resultaterne:
- Der er sikret en lønudvikling, som følger den private, og som sikrer reallønsfremgang for alle. Den betalte spisepause er blevet sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag.

Hun er glad for, at det er lykkedes at komme i mål med et forhandlet resultat:
- Styrken ved den danske model er at vi forhandler os til resultater, som begge parter står på mål for. Gennem et historisk stærkt sammenhold på lønmodtagersiden er vi kommet i mål med resultater, der overgår noget, vi kunne have nået hver for sig. Det har været fantastisk med den opbakning, der har været til de offentligt ansattes kamp for et godt resultat, der er med til at underbygge vores alle fælles velfærd.

Medlemmerne har den endelige afgørelse
Forligene for de tre områder skal nu til afstemning i de enkelte organisationer efter deres egne regler. Indtil resultatet af de afstemninger foreligger, er konflikten på det offentlige arbejdsmarked afblæst.