nyheds banner

Collage: Ghita Parry

Overenskomstforligene i det offentlige er i hus – hvad så nu?

Det blev til forlig og gode resultater på det offentlige område. Men resultaterne skal stadig stemmes hjem. Og hvad betyder det hele egentlig for ansatte på privat apotek?

Forhandling af særlige ønsker
På hvert overenskomstområde er der afsat midler til, at den enkelte organisation kan forhandle særlige ønsker. Det arbejde kommer til at foregå i de næste par uger. Derefter vil overenskomsterne blive sendt til afstemning blandt de medlemmer, der er omfattet. Indtil resultatet af afstemningen er offentliggjort, er de varslede konflikter sat på stand by. Det betyder, at farmakonomer, der blev udtaget til den varslede konflikt, stadig er omfattet af den, indtil resultatet af afstemningen foreligger. Hvis der bliver stemt ja til forliget, bliver der ikke konflikt. Hvis medlemmerne siger nej til resultatet, så vil konflikten træde i kraft efter afstemningen.
 

Opbakning og fællesskab fik forhandlingerne helt i mål
Farmakonomforeningens formand Christina Durinck er glad for, at det er lykkedes at komme i mål med et forhandlet resultat og takker for den indstilling, der har været blandt medlemmerne:

- Det rejser mange spørgsmål at blive udtaget til konflikt, men medlemmerne har hele vejen bakket op og spurgt ind til dét, de var usikre på.”

Hun fortsætter:

- Vi er kommet i mål med resultater, der overgår noget, vi kunne have nået hver for sig ved at stå sammen på tværs af fagområder og organisationer. Sammenholdet har været historisk stærkt. Det giver god mening at kæmpe i fællesskab, for på den enkelte arbejdsplads er vi afhængige af alle vores kolleger, og vi er vant til at arbejde tæt sammen. Derfor er de andres vilkår også vigtige for vores eget arbejdsliv. Samtidig har det været stærkt at mærke den generelle opbakning i befolkningen, som er kommet til udtryk til events og via medierne. Det har helt sikkert også påvirket forhandlerne på begge sider af bordet.


Hvad betyder forligene for ansatte på privat apotek?
På privat apotek har forhandlerne afventet resultaterne på det offentlige område. Lønudviklingen på privat apotek og det offentlige arbejdsmarked hænger nemlig sammen. Løn er en stor brik i enhver overenskomstforhandling, så derfor har forhandlingerne afventet, at man kunne få et samlet billede af resultaterne på det offentlige område.

På alle tre offentlige områder er der opnået en samlet stigning på lønrammen på 8,1 procent. Det kan dog ikke oversættes til en direkte lønstigning på 8,1 procent over de tre år.

Alle delelementer i en overenskomst koster noget. Det være sig en ekstra seniordag, et længere skemavarsel, en forhøjet lønsats ved arbejde på skæve tidspunkter. Mens forhandlingerne på det offentlige har stået på, har Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening derfor holdt møder på sekretariatsplan og regnet på og forsøgt at blive enige om, hvad de forskellige ønsker fra begge sider ”koster”. Det samlede resultat på goder såvel som løn vil derfor afhænge af, hvilke delelementer overenskomsten i øvrigt kommer til at indeholde.