nyheds banner

Overraskende udmelding om nytårsåbningstider på apotek

Nytårsaften skal landets vagtapoteker holde åbent, som de plejer på den gældende ugedag. I år falder nytårsaften på en mandag, og derfor er det åbningstiderne for en almindelig mandag, der gælder for apoteker med B og C vagt.

Overraskelse i hele apotekssektoren
Den melding kom fra Sundheds- og Ældreministeriet fredag den 23. november til stor overraskelse for både Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening. Begge steder har man hidtil regnet med – og rådgivet om – at vagtapotekers åbningstid er reguleret på samme måde, som den almindelige åbningstid d. 31. december, nemlig at der skal holdes åbent svarende til en lørdag.

Men ministeriet tolker teksten i bekendtgørelsen anderledes end de to foreninger. For B og C vagt apoteker gælder det derfor, at de skal have åbent som en mandag - mens det for alle andre apoteker gælder, at de skal have åbent som på en lørdag.

Ministeriets tolkning

Ministeriets tolkning af åbningstidsbekendtgørelsen er som følger:

”Der er således særlige bestemmelser om åbningstider, der gælder for apoteker med vagttjeneste. Disse er reguleret i § 3, stk. 1: 
”§ 3. Apoteker og apoteksfilialer kan ansøge om at varetage vagttjeneste efter følgende:
1) Liste A vagttjeneste, der har åbent kl. 06.00-24.00 alle årets dage.
2) Liste B vagttjeneste, der har åbent kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, og lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.
3) Liste C vagttjeneste, der har åbent på hverdage kl. 08.00-19.00 alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.
4) Det nationale døgnvagtsapotek i København, der har åbent hele døgnet alle dage om året.”
 
Der er i bestemmelsen taget eksplicit stilling til vagtapotekers åbningstider for hhv. de almindelige ugedage, lørdage samt søn- og helligdage. Eftersom nytårsaftensdag ikke er en officiel helligdag, skal B- og C-vagtapoteker den 31. december 2018 have åbent som angivet i de ovennævnte tidsrum, dvs. som på en hverdag i år. Åbningstiden er reguleret af hensyn til tilgængeligheden for borgerne, og apoteker med vagttjeneste løfter således en særlig opgave ift. at stå til rådighed, hvor det at holde åbent uden afvigelser eller indskrænkning ift. de udmeldte vagtåbningstider er væsentligt. Desuden har vagtåbningstiderne også betydning for borgerens mulighed for at få lægemidler udbragt vederlagsfrit, i fald dette ordineres af en læge i den regionale akut- og vagtlægefunktion.”Arbejder på en ændring fra næste år
Det betyder, at vagtapoteker ifølge denne fortolkning skal holde åbent den 31. december 2018 som på en hverdag (i år en mandag). Farmakonomforeningen vil ligesom Danmarks Apotekerforening gå i dialog med ministeriet for at få ændret bekendtgørelsen, hvilket dog først kan ske i løbet af 2019.

For ikke-vagtapoteker gælder fortsat, at der den 31. december skal holdes åbent som på en lørdag.


Farmakonomer i klemme
Det hjælper imidlertid ikke i år. Det betyder, at der rundt om i hele landet er farmakonomer, der kommer i klemme, fordi de har en vagt, der er noget længere, end det alle hidtil har regnet med.

Næstformand i Farmakonomforeningen Ann-Mari Grønbæk er meget ærgerlig over ministeriets udlægning: ”For det første viser al erfaring, at meget få går på apoteket om eftermiddagen nytårsaftensdag. For det andet er der nu kun fem uger til nytår, så det er ikke engang muligt at planlægge sig ud af nu, og derfor er der nogle, der kommer til at stå i en rigtig ærgerlig situation. For det tredje er det helt skævt, at vi ikke har kunnet tage højde for det i overenskomsten – her tørner lovgivningen og overenskomsten sammen. Det er der ingen, der er tjent med.”

 

Hvis du eller dine kolleger har spørgsmål, er I som altid meget velkomne til at kontakte sekretariatet på 3312 0600 eller ff@farmakonom.dk.