nyheds banner

Penge til flere og bedre lægehuse

Der skal etableres læge- og sundhedshuse, hvor borgerne kan finde en bred palet af højt kvalificerede sundhedstilbud. Sådan lyder det i sundhedsministeriets udspil "Sundhed, hvor du er", som netop er lanceret.

Udspillet bygger videre på anbefalinger fra Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fra juni 2017.

Lægehuse med flere faggrupper
Regeringen udmønter 200 mio. kr i 2018 til flere og bedre læge- og sundhedshuse. Her skal borgerne møde praktiserende læger sammen med en række andre sundhedsprofessionelle, for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter og farmakonomer, som kan varetage behandling og opfølgning i forbindelse med blandt andet kroniske sygdomme som KOL og diabetes.

Behandling og opfølgning tæt på hjemmet
 - Der er gode takter i regeringens udspil, siger Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen.

 - Det giver god mening for borgerne, at de kan gå til kontrol for deres sygdom, tæt på hvor de bor, og samtidig er det god udnyttelse af resurserne at inddrage andre faggrupper, så de praktiserende læger kan koncentrere sig om de egentlige lægeopgaver. Her har farmakonomerne kompetencer i forhold til medicin, som kan gøre en forskel for mange, slutter hun.

Man kan læse mere om regeringens udspil her.