nyheds banner

Projekt om sygefravær på privat apotek - skal I være med?

Nyt projekt sætter fokus på trivslen på apotekerne og er alle tiders mulighed. I projektets første fase får de deltagende apoteker coaching til at løse konkrete udfordringer.

Projektet har til mål at øge trivslen og forebygge og nedbringe sygefraværet på landets apoteker ved at give alle redskaber og anbefalinger til, hvordan de kan styrke det gode arbejdsmiljø. I alt 48 apoteker kan deltage i projektets første fase, der er to-delt. Den ene del går ud på, at man bliver klædt på med teori om trivsel og arbejdsmiljø gennem tre kurser fordelt gennem projektperioden. Kurserne afholdes fire steder i landet. Derudover får man på det enkelte apotek eksperthjælp i form af løbende coaching fra vores arbejdsmiljøfaglige samarbejdspartner, CRECEA, til at håndtere konkrete problemstillinger, som I bokser med på netop jeres apotek.

De gode idéer og anbefalinger fra de deltagende apoteker vil blive samlet i en værktøjskasse, som tilbydes de apoteker, som ønsker at arbejde med en forebyggende sygefraværsindsats. Målet er også, at ikke-deltagende apoteker efterfølgende kan få glæde af de værktøjer, der er udviklet.

Projektet har opstart i april 2019 og afsluttes i november 2020, og der opfordres til, at hvert apotek deltager med en leder, en AMiR og en TR.

Du kan læse mere om projektet her.