nyheds banner

Så ligger overenskomsten for Færøerne på hjemmesiden

Farmakonomforeningen har forhandlet overenskomstfornyelse for de cirka 60 farmakonomer på Færøerne. Nu kan du finde overenskomsten på Farmakonomforeningens hjemmeside.

Månederne er gået, siden farmakonomerne på Færøerne stemte ja til den overenskomstaftale, der blev forhandlet på plads mellem Farmakonomforeningen og det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið, i slutningen af marts.

Siden da har Farmakonomforeningen blandt andet afventet formuleringerne på de nye barselsbestemmelser, der nu er ens for alle overenskomstområder.

Overenskomsten er gyldig fra den 1. oktober 2017 til udgangen af september 2019. Og den sikrer ud over generelle lønstigninger til alle, ekstra lønstigninger til de erfarne farmakonomer, mere løn til lederne og et pensionsgivende TR-tillæg.

Du finder overenskomsten her.