nyheds banner

Sammenbrud i de kommunale overenskomstforhandlinger

I går aftes, mandag den 26. februar, brød overenskomstforhandlingerne sammen på det kommunale område. Det kan sende op mod 500.000 kommunalt ansatte i konflikt.

Konflikten vil kunne træde i kraft fra den 1. april 2018, hvor de nuværende overenskomster ophører. I første omgang vil parterne blive indkaldt til Forligsinstitutionen, hvor Forligskvinden vil kunne udskyde en eventuel konflikt to gange à 14 dage.

Hvad er man uenige om
De væsentligste knaster i forhandlingerne har været uenighed om lønudviklingen, retten til betalt spisepause, varslede forringelser i seniorordninger og fraværet af en arbejdstidsaftale for undervisere. Fra lønmodtagersiden har man i de seneste tre overenskomster i 2011, 2013 og 2015 været tilbageholdende med lønkravene for at hjælpe landet ud af den økonomiske krise. Nu, hvor opsvinget er i gang, har det derfor været vigtigt for forhandlerne på lønmodtagersiden at sikre en reel lønudvikling. Arbejdsgiverne talte om

omkring 7,1 pct. i lønstigning over tre år mens lønmodtagerne ønskede en stigning omkring 9 pct. Arbejdsgiverne kom dog aldrig med et konkret, skriftligt bud på en lønstigning, så organisationerne har reelt aldrig set et endeligt løntilbud. 

I dag skal vores forhandlere mødes med Danske Regioner, og det ventes, at forhandlingerne også her vil bryde sammen. 

Farmakonomforeningen vil løbende informere via hjemmeside og sociale medier, ligesom tillidsrepræsentanter og medlemmer på de berørte områder vil blive orienteret.