nyheds banner

Sammenbrud i forhandlinger men stadig langt til konflikt

Overenskomstforhandlingerne på det statslige område brød sammen om eftermiddagen fredag den 23.februar. Parterne kunne ikke blive enige om en endelig aftale. Her kan du læse mere om, hvad det betyder.

Hvad betyder det for dig?
Hvis du arbejder i staten, så kan det være, at du bliver udtaget til konflikt og vil blive pålagt at strejke. På det kommunale og regionale område er forhandlingerne stadig i gang, men også her er vi ved at forberede udtag til konflikt. Selvom man bliver udtaget til konflikt, betyder det imidlertid ikke, at man absolut ender i konflikt. I første omgang skal parterne, altså arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne, mødes i Forligsinstitutionen, hvor Forligskvinden vil forsøge at få parterne til at mødes. Forligskvinden kan udskyde konflikten med 2 gange 2 uger, og derfor kan der altså gå op til 8 uger fra konfliktvarslet, til en konflikt går i gang.

Farmakonomforeningen vil informere løbende i hele processen, både direkte og via tillidsrepræsentanterne. Man er altid velkommen til at henvende sig, hvis man har spørgsmål.

Hvad er man uenige om
Den største knast i forhandlingerne var økonomien - hvad de statslige lønmodtagere skal have i løn. Arbejdsgiverne mener med udgangspunkt i tal der starter i 2008, at medarbejderne har fået for meget i løn i de sidste mange år. I lønmodtagerorganisationerne mener vi, at det giver et skævt billede af lønudviklingen at bruge det år som udgangspunkt, når man ser på lønnen.

Løn
Overenskomsterne i både 2011, i 2013 og i 2015 bar alle præg af økonomisk tilbageholdenhed fra lønmodtagernes side. Man gik med til en lav lønudvikling for at være med til at sikre, at samfundet kunne komme på fode igen efter krisen, der startede i 2008. Farmakonomforeningen har som de øvrige organisationer et ønske om ikke igen at skulle have et forlig som under den økonomiske krise. Derfor bakker vi op om, at der skal være reallønsforbedringer til medlemmerne, lige som der har været på det private område i 2017. Når overenskomsten udløber skal lønnen med andre ord ikke være mindre værd end i dag.

Frokostpause og arbejdstid
Ud over den økonomiske ramme, har der også været uenighed om formuleringerne omkring frokostpausen for akademikerne, mens man delvist havde løst udfordringen omkring lærernes arbejdstid ved at aftale, at man ville følge den aftale der blev indgået mellem KL og lærerne.

Hvad betyder sammenbruddet for andre områder?
Når sammenbrud på statens område har så stor betydning for de øvrige forhandlinger, er det fordi forhandlingerne på det statslige område lægger den økonomiske ramme for de øvrige forhandlinger. Det gør det meget vanskeligt at fortsætte forhandlingerne på det kommunale og regionale område.

Hvad gør Farmakonomforeningen?
For Farmakonomforeningen betyder det, at vi i løbet af den kommende uge vil afsende konfliktvarsler til arbejdsgiverne, og dermed er vi rykket et skridt nærmere en konflikt på det offentlige område. Konflikten varsles 4 uger før forventet start.

I første omgang udtager Farmakonomforeningen ca. 10% af de offentlige ansatte på både det statslige såvel som det kommunale og regionale område. Det vil ske i tæt koordinering med de øvrige lønmodtagerorganisationer, så vi kan lave en mærkbar og effektiv konflikt.  

Hvad sker der i den nærmeste tid?
Farmakonomforeningen tager i den kommende uge kontakt til de tillidsrepræsentanter, som er på de områder, der er udtaget til konflikt, og sammen med dem vil vi informere de medlemmer, der vil blive involveret i konflikten om konfliktens betydning for den enkelte.

Farmakonomforeningens rolle er at sikre farmakonomernes løn- og arbejdsvilkår, både i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og i dagligdagen. Vi håber fortsat, at det ender med en aftale med arbejdsgiverne, da en konflikt vil være hårdt for alle parter, ikke mindst for de patienter og borgere, som farmakonomerne betjener i hverdagen. Derfor arbejder vi fortsat på en løsning sammen med de øvrige organisationer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningen på telefon 3312 0600  i telefontiden 10-15 på hverdage. Du kan også altid skrive en mail på ff@farmakonom.dk