nyheds banner

Sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på det sidste offentlige område

Så er de sidste af forhandlingerne på det offentlige område brudt sammen. Tirsdag den 27. februar kl. lidt over fem gik forhandlerne på det regionale område hver til sit med besked til offentligheden om sammenbrud.

Sammenbruddet kan sende op mod 140.000 ansatte i regionerne i konflikt.

 

Mange farmakonomer bliver ramt

Langt de fleste farmakonomer ansat i det offentlige arbejder i regionerne. Farmakonomforeningen har over 700 medlemmer ansat i regionerne. Derfor vil mange farmakonomer blive berørt af en eventuel konflikt.

Fra Farmakonomforeningens formand Christina Durinck lyder det:

- Det regionale område er vores største offentlige område, og derfor betyder en konflikt på dette område selvsagt meget for os som organisation. Vi ønsker ikke en konflikt og vil søge at bidrage til et forlig, hvor vi kan - men omvendt står vi ikke tilbage for en konflikt. De offentlige ansatte skal have en reel lønudvikling, og deres arbejdsvilkår skal ikke udhules. Det står vi fast på sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet.

 

Varsling af konflikt

Som faglig organisation skal Farmakonomforeningen varsle konflikt over for arbejdsgiverne i Danske Regioner i tilfælde af sammenbrud i forhandlingerne. I den forbindelse vil Farmakonomforeningen også melde ind hvilke arbejdspladser, der er udtaget til en eventuel strejke. Arbejdspladserne er udvalgt i samarbejde med de andre faglige organisationer for at sikre en mærkbar og effektiv strejke.

 

Hvornår starter en eventuel konflikt?

Konflikten vil kunne træde i kraft fra den 1. april 2018, hvor de nuværende overenskomster ophører. I første omgang vil parterne dog blive indkaldt til Forligsinstitutionen, hvor Forligskvinden vil kunne udskyde en eventuel konflikt to gange à 14 dage. Der er indkaldt til møde torsdag den 1. marts 2018. Farmakonomforeningen vil løbende informere via hjemmeside og sociale medier, ligesom tillidsrepræsentanter og medlemmer på de berørte områder vil blive orienteret.

 

 

Hvad sker der i den nærmeste tid?

Farmakonomforeningen tager kontakt til tillidsrepræsentanterne på de områder, der er udtaget til konflikt, og sammen med dem vil vi informere de medlemmer, der vil blive involveret i konflikten om konfliktens betydning for den enkelte. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningen på telefon3312 0600 i telefontiden 10-15 på hverdage. Du kan også altid skrive en mail på ff@farmakonom.dk