nyheds banner

Skab trivsel og nedbring sygefraværet

Nu skydes det store sygefraværsprojekt i gang. 48 apoteker kan deltage. Læs her om, hvordan I kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet på apotekerne.

“Hej, det er Mette fra apoteket. Anne er syg i dag, så du skal møde på filialen i centret – og ikke på apoteket i dag”. Sådan et telefonopkald en tidlig morgen fra apoteket til en medarbejder er desværre ikke en sjældenhed.

Gennem de seneste år har arbejdet på apotek ændret sig betydeligt. Flere apoteksansatte oplever, at de går fra at være samlet på én eller to lokationer til at blive en del af en større koncern. Åbningstiderne er blevet udvidede, og flere enheder holder søndagsåbent. Robotter har medvirket til færre gåfra-pauser mellem ekspeditionerne, og der er færre tilbud til gravide og færre muligheder for siddende arbejde.

Det har sat det psykiske arbejdsmiljø på apotekerne under pres, og sektoren har de seneste år oplevet en markant stigning i sygefraværet.

Det er baggrunden for, at Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen i forbindelse med OK18 blev enige om at arbejde for at forbedre trivslen og nedbringe sygefraværet på apotekerne ved at igangsætte “Sygefraværsprojektet – opkvalificering af trivsel og sygefraværsindsats på apoteket”.

Fokus på forebyggelse
Sygefraværsprojektet sætter fokus på forebyggelse, trivsel, nærvær og det gode arbejdsmiljø, som alt sammen skal være med til at sikre et mindre sygefravær.

Projektet udbydes til 48 apoteker, og der opfordres til, at hvert apotek deltager med apotekeren (evt. souschef), arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) og tillidsrepræsentanten (TR). Har I ikke valgt en TR på jeres apotek, kan det her være en mulighed for at gøre det. 

Projektet går ud på, at Arbejdsmiljøgruppen (ledelse og AMiR) i samarbejde med tillidsrepræsentanten skal udvikle værktøjer til at skabe lokale arbejdsmiljøforbedringer, som kan være med til at nedbringe sygefraværet. 

Målet er også, at ikke-deltagende apoteker efterfølgende kan få glæde af de værktøjer, der er udviklet. De gode idéer og anbefalinger fra andre apoteker, vil blive samlet i en værktøjskasse, som tilbydes de apoteker, som ønsker at arbejde med en forebyggende sygefraværsindsats.

Projektet følges af en styregruppe med deltagere fra Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Crecea. Sidstnævnte vil også lede projektet.

Unik mulighed for at arbejde med at forbedre sygefravær
Projektet består af tre kurser fordelt over projektperioden på 1½ år. Kurserne udbydes fire forskellige steder i landet.

Her får apotekernes tre deltagere (apoteker/souschef, AMiR og TR) blandt andet råd og vejledning til at udvælge og arbejde med egne indsatsområder.

Mellem kurserne modtager det enkelte apotek sparring lokalt ude på apoteket, hvor projektets tre deltagere sparrer med en Crecea-konsulent om deres arbejde med at mindske sygefraværet.

Projektet starter i april 2019 og forventes afsluttet i november 2020.

Hvordan kan I være med?
Tænker du og dine kolleger, din TR eller AMiR, at det kunne være spændende, at netop dit apotek var med i sygefraværsprojektet? Så tal med din apoteker om at tilmelde jer som
deltagere.

Crecea udsender invitation til alle apoteker i januar 2019 med opfordring til at være med i projektet. Invitationen vil også indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, og hvordan tilmeldingen foregår.
Tilmeldingsfrist er midt i januar 2019.

Bare spørg
Har du spørgsmål til projektet, så er du velkommen til at ringe til Farmakonomforeningen, tlf. 3312 0600.