nyheds banner

Skal man tage et tremånedersvikariat, når man er nyuddannet?

Nye dagpengeregler gør, at et tre måneder langt vikariat efter dimissionen ikke længere giver en nyuddannet farmakonom ret til fulde dagpenge. Så er vikariaterne stadig en god idé for de nyuddannede?

Meld til a-kassen at du er færdiguddannet
Med dagpengereformen fra 2017 er reglerne for optjening af dagpenge ændret, så der skal mere til for at opnå fuld dagpengesats. I dag skal du senest to uger efter uddannelsens afslutning meddele a-kassen, at du dimitterer. Det skal du gøre, uanset om du bliver fastansat med det samme, får et vikariat, eller går ledig. Hvis du glemmer at indberette, at du er dimitteret, så vil det gå ud over, hvor mange dagpenge, du kan få udbetalt, hvis du bliver ledig.

 
Dagpengesatser som nyuddannet
Hvis du som nyuddannet farmakonom dimitterer og ikke har noget arbejde, vil du som ledig være berettiget til dagpenge på dimittendniveau. Dette svarer til 82% eller 71,5% af den maksimale dagpengesats og udgør kr. 15.279/13.323 (forsørger/ikkeforsøger niveau).

 

Når man får beregnet sine dagpenge efter tre måneder
Hvis du tager et tremånedersvikariat uden at meddele a-kassen, at du er dimitteret, og bliver du efterfølgende ledig – så vil du med de nuværende regler få beregnet dine dagpenge på baggrund af de bedste 12 måneders løn inden for de sidste 24 måneder. Det betyder, at tiden som lønnet elev også tælles med.

På den måde bliver dagpengene beregnet ud fra ni måneders elevløn og tre måneders farmakonomløn. En modelberegning udarbejdet af FTFa viser, at man på den baggrund vil være berettiget til kr. 13.713 i dagpengesats per måned. Dette ligger således kun lidt over dimittendniveauet, men samtidig ”hænger” man på denne relativt lave sats i hele ledighedsperioden.

 

Dagpenge som dimittend
Hvis du derimod husker at melde dig som dimittend senest to uger efter, du er færdig med din uddannelse, kan du få beregnet en ny dagpengesats efter seks måneder som dagpengeberettiget. For at FTFa kan beregne en ny dagpengesats, skal du have haft løntimer i minimum 3 måneder i samme periode. I den situation er det kun løntimerne efter uddannelsen, der tæller, og altså ikke den lavere elevløn.

På den måde bliver det din farmakonomløn, dagpengene bliver beregnet ud fra, og du vil kunne opnå fuld dagpengesats på kr. 18.633,- syv måneder efter uddannelse, og allerede efter seks måneder hvis du har været medlem af a-kassen mindst 1 år under studiet og derved ikke har en karensperiode.

 

Hvad skal du gøre?
Farmakonomforeningen anbefaler, at du overvejer dine muligheder grundigt, når du afslutter din uddannelse, og at du går efter at få en fast stilling fra start. Uanset om du får en fast stilling eller et vikariat, så er det vigtigt, at du meddeler a-kassen, at du er dimitteret senest to uger efter din uddannelses afslutning, da dette er den korteste vej til fuld dagpengesats, hvis du skulle blive ledig.

Har du spørgsmål vedrørende dagpenge og din aktuelle situation bør du kontakte FTFa på tlf. 70131312, hvor du vil få rådgivning om rettigheder, pligter og dagpengesatser.