nyheds banner

Status på overenskomstforhandlingerne

Overenskomstforhandlingerne på både det offentlige område og på privat apotek har trukket i langdrag, men nu sker der noget.

Forhandlinger på privat apotek
På privat apotek har forhandlerne afventet resultaterne på det offentlige område. Næste forhandlingsmøde mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening finder sted den 18. maj. Der er endnu et møde i kalenderen den 28. maj. Som altid vil et overenskomstforlig blive sendt til afstemning blandt medlemmerne. Derfor håber forhandlerne meget, at det kan nås inden sommerferien begynder. Overenskomsten vil under alle omstændigheder være gældende med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018.

De offentlige overenskomster
Sammenhold på tværs i fagbevægelsen sikrede, at de offentlige forhandlinger nåede i mål med gode resultater. De offentlige forhandlinger foregår i samarbejde med andre organisationer – eksempelvis i Sundhedskartellet. Her sikres en række rettigheder og vilkår fælles for alle. Men der bliver også afsat midler til organisationsspecifikke forhandlinger.

Dem har Farmakonomforeningen været i fuld gang med, siden de overordnede resultater blev landet. Forhandlingerne på det regionale område blev afsluttet i sidste uge, og på det kommunale område kom man sidst på dagen onsdag i mål efter mere end et døgns forhandlinger. I regionerne er det blandt andet lykkedes at hæve det eksisterende erfaringstillæg og sikre mere pension. I kommunerne kommer der et lille tillæg efter 4 år og en forhøjelse af pensionen, således at man på det kommunale område opnår en pensionsprocent på 18%, hvis man tilvælger pension i fritvalgsordningen. Nu er det blot de statslige forhandlinger, der mangler at blive afsluttet.

Derefter vil afstemningsmaterialet blive gjort klart, og så vil de samlede resultater blive sendt til urafstemning hos Farmakonomforeningens medlemmer ansat i henholdsvis stat, regioner og kommuner. Afstemningerne bliver afsluttet senest den 3. juni. Senest den 6. juni vil det endelige resultat for alle offentligt ansatte blive offentliggjort.