nyheds banner

Storkonflikt udskudt

Sent onsdag den 28. marts valgte forligsmanden at udskyde den varslede konflikt med 14 dage. I Farmakonomforeningen er der stor tilfredshed med, at forhandlingerne fortsætter.

Umiddelbart er konflikten på det offentlige område nu udskudt i 14 dage. Konflikten kan dog starte tidligere, hvis forligsmanden, inden de 14 dage er gået, vurderer, at man ikke når længere med forhandlinger. Så kan konflikten starte med 5 dages varsel. Parterne er i første omgang indkaldt til forhandlinger lørdag den 31. marts. 

Håber på en forhandlingsløsning
Ligesom resten af fagbevægelsen håber Farmakonomforeningens formand, Christina Durinck på en forhandlingsløsning.

 - Kernen i overenskomstmodellen er, at vi som arbejdsgivere og arbejdstagere finder frem til en løsning ved forhandling. Når forligsmanden vælger at udsætte konflikten med 14 dage, så er det fordi, hun vurderer, at der stadig er noget at forhandle om.

Mange vil blive berørt af en konflikt
Udskydelsen gælder både den strejke, som lønmodtagerne har varslet, og den omfattende lockout, som arbejdsgiverne efterfølgende varslede. Der er farmakonomer i både regioner og stat, der er udtaget til konflikt.

Christina Durinck har stor forståelse for, at det kan være frustrerende, at man ikke ved, om der kommer konflikt eller ej. Både for dem hvis arbejdspladser konkret bliver ramt og for dem, hvor hverdagen rammes af, at store dele af det offentlige lukker ned.

Strid om vigtige emner
Det er dog en vigtig kamp, de offentligt ansatte står midt i, understreger hun.

 - De offentligt ansatte har haft beskedne lønkrav ved de seneste tre overenskomster, fordi Danmark skulle på fode igen efter den økonomiske krise. Men nu er der opsving, og det er ikke rimeligt, at de offentligt ansatte ikke kommer til at mærke det. Samtidig er det vigtigt, at de offentligt ansatte bliver sikret ordentlige arbejdsvilkår.

De offentligt ansatte står sammen
Christina Durinck lægger vægt på, at sammenholdet mellem de offentligt ansatte er historisk stærkt.

 - På tværs af alle faggrupper og arbejdsfunktioner, landsdele og organisationer står vi sammen om, at der skal være ordentlige løn-og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Det er vigtigt for, at vi kan blive ved med at have en velfungerende offentlig sektor i Danmark.

På det regionale og kommunale område forhandler Farmakonomforeningen gennem Sundhedskartellet.
Her kan du læse, hvad Sundhedskartellet skriver om udskydelsen af konflikten

 

På Farmakonomforeningens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af en eventuel konflikt.