nyheds banner

Umage par holder sammen

De offentligt ansatte er utroligt forskellige, men de står sammen i et historisk stærkt fællesskab i de igangværende overenskomstforhandlinger.

Hvad har en farmakonom og en bygningskonstruktør til fælles?
Farmakonom Kristina Kjelgaard og bygningskonstruktør Peter Hedegaard Andersen er begge med til at gøre vores fællesskab mere sikkert. Kristina Kjelgaard sørger for patientsikkerheden ved at svare på spørgsmål om lægemidler. Som bygningskonstruktør sørger Peter Hedegaard Andersen for, at vores huse kan holde til at blive brugt. Under sloganet En Løsning for Alle står de to skulder ved skulder som repræsentanter for mere end 800.000 offentligt ansatte. Kampagnen er arrangeret i fællesskab af de mere end 100 faglige organisationer, som repræsenterer over 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne.

Rygraden i vores fællesskab
Det er ikke bare farmakonomen og bygningskonstruktøren, der står sammen. Det gør også fysioterapeuten og violinisten, fængselsbetjenten og bioanalytikeren, politiassistenten og socialpædagogen, sagsbehandleren og overlægen, læreren og jernbanearbejderen og elektrikeren og socialrådgiveren og mange, mange flere.

Som offentligt ansatte er de med til at sørge for, at vores fællesskab fungerer. De har også brug for hinanden. Overenskomstforhandlingerne har været langvarige, og det er vigtigt, at de offentligt ansatte bliver ved med at holde sammen på tværs af fag og sektorer og sender et samlet budskab om, at alle offentlige ansatte er lige vigtige og har brug for hinanden.

Du kan give dem din opbakning ved at skrive under her. https://bakop.enloesningforalle.dk/