nyheds banner

Ærgerligt, hvis vi ikke skulle bestå

43 medlemmer af Farmakonomforeningen mødtes til rundvisning på Lundbeck. Ud over faglig udveksling og socialt samvær var der også et mere alvorligt emne på dagsordenen.

Snakken går livligt i Lundbecks kantine, hvor mere end fyrre farmakonomer fra især industrien, men også sygehusapotek og privat apotek udveksler alt fra erfaringer fra arbejdslivet til tips om sommerhushaven.

De fremmødte er netop blevet vist rundt i det danske medicinalfirma, hvor seks farmakonomer har fortalt om arbejdet med at designe protokoller til medicinforsøg, lave etiketter til pakkemateriale på alle verdens sprog og kvalitetssikre råvarerne i den kemiske produktion.

 

Der skal nye kræfter ind

Formand for industrisektionens bestyrelse, Annelise Raun, tager ordet for at give medlemmerne en status på foreningens arbejde med blandt andet at gøre farmakonomuddannelsen til en bacheloruddannelse og med at udbrede farmakonomers faglighed til landets kommuner. Men der er noget mere, fortæller hun og tager en dyb indånding.

– I forhold til industrisektionens bestyrelse er det sådan, at der bliver afholdt generalforsamling den 4.-5. oktober på Pharmakon. Her skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen, for Helle Kann og jeg går af. Det betyder, at hvis vi skal eksistere som selvstændig sektion, skal der nye kræfter ind, siger hun og fortsætter:

– Jeg har siddet i bestyrelsen i 15 år, og det har været en rigtig spændende rejse for mig, som jeg har lært meget af. Hvis man brænder for foreningen og sektionen, er det helt sikkert en god mulighed. Selvom vi som medlemsgruppe laver så meget forskelligt, at det kan være svært for os at samles om det samme, så er det rart at mødes med ligesindede og få indblik i, hvad der foregår i andre dele af industrien, når man til dagligt sidder alene som farmakonom.

Hvad mener du?

Ida Elisabeth Seeger, der til daglig arbejder i LEO Pharma spørger, hvor meget arbejde der ligger i at være med i bestyrelsen. Og Annelise Raun fortæller om de fire bestyrelsesmøder, to-tre medlemsarrangementer og repræsentantskabsmødet hvert år.

Emnet giver flere andre anledning til at tage ordet. En af dem er Niels Holger Borrits fra ALK, der tidligere har siddet med i bestyrelsen.

– Vi er nogle få til stede i dag, der har været medlemmer siden dengang, hvor der ikke var en industrisektion. Det var en revolution, at vi fik det. Så jeg kan kun anbefale, at andre giver det faglige arbejde en hånd, siger han.

En af dem, der også husker den tid, er bestyrelsesmedlem Helle Kann.

– Tidligere var vi måske lidt de rebelske, men vi er jo fuldt ud accepterede i foreningen, og de kæmper virkelig for industrien derinde. Det ville være så ærgerligt, hvis vi ikke skulle bestå som selvstændig sektion, siger hun.

Industrisektionen har for nyligt sendt et elektronisk spørgeskema ud til alle medlemmer af sektionen, hvor medlemmerne blandt andet bliver spurgt til betydningen af at bevare industrisektionen. Er du medlem af industrisektionen, finder du spørgeskemaet i din indbakke.

 

DU KAN VÆRE MED 

Som bestyrelsesmedlem kan man få indflydelse på Farmakonomforeningens faglige arbejde og indsatsen for farmakonomer.

Farmakonomforeningens fem regioner og tre sektioner holder generalforsamling hvert andet år. Det er her, du kan stille op til bestyrelsen. Næste gang, det sker i Industrisektionen, er i efteråret 2019.

Alle medlemmer af sektionen kan stille op til bestyrelsen, når blot de har fem stillere – altså fem andre medlemmer, der bakker op om, at man stiller op. Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op.

Hvis du bliver valgt, er du sikret en plads i bestyrelsen i to år. Formanden er valgt for en fireårig periode.

Tidsforbrug

Industrisektionens bestyrelse holder møde fire gange om året. Desuden laver de årligt to-tre medlemsarrangementer og deltager i det årlige repræsentantskabsmøde.

Formanden deltager desuden i møder i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse. Der er aftalt syv hovedbestyrelsesmøder i 2019.

Nu eller aldrig

Der er plads til seks farmakonomer i industrisektionens bestyrelse. Lige nu sidder der fire, hvoraf de to – herunder formanden – træder ud af bestyrelsen ved næste valg, fordi de nærmer sig pensionsalderen.

Hvis der ikke kommer nye bestyrelsesmedlemmer til, kan det blive nødvendigt at lægge sektionen ind under en af de andre grupperinger i foreningen og finde andre måder at involvere industriansatte i foreningens arbejde.

Noget for dig?

Er du interesseret i at vide mere om bestyrelsens arbejde, så kontakt sektionsformand Annelise Raun, ar@farmakonom.dk.