nyheds banner

Apotek låner farmakonomer ud til kommunen

Medicin fylder mere og mere for Frederikssund Kommunes Rehabiliteringsafdeling. Derfor søsatte afdelingen et forsøg med at låne farmakonomer af det lokale apotek.

Multisyge og plejekrævende borgere bliver hver dag udskrevet fra Nordsjællands Hospital i Frederikssund til kommunens rehabiliteringsafdeling. En sygeplejerske eller sosu-assistent slår op i det Fælles Medicinkort (FMK) for at se, om den medicin, borgeren har med sig fra sygehuset til de næste par dage, stemmer overens med det, der står i FMK.

Hvis det ikke er tilfældet, må sygeplejersken ringe til sygehuset og søge på nettet for at finde ud af, hvad det er for noget medicin, det drejer sig om, hvor fejlen ligger og indberette det som en utilsigtet hændelse.

Herefter skal plejepersonalet undersøge, om der er pårørende, der kan hente medicin til borgeren på det lokale apotek, eller om det skal sendes, og hvordan der i så fald kan blive betalt for det. Og oven i det kommer den primære opgave: genoptræning og almindelige pleje.

– De løb meget. Der var altid travlt, og man skulle nærmest stille sig i vejen for dem for at stoppe en af dem, siger farmakonom Pia Klein.

Medicin er en tidsrøver
Sådan var Pia Klein og kollegaen Funda Özkuls første indtryk, da de i september måned 2018 kom ind på rehabiliteringsafdelingen første gang.

De to farmakonomer skulle på skift supplere afdelingens øvrige personale tre timer hver formiddag i en periode på tre måneder. Tre timer var den tid, afdelingen havde regnet ud, at de i gennemsnit brugte på medicinhåndtering hver dag. Og tanken med projektet var, at farmakonomerne kunne frigive sygeplejersker og sosu-assistenters tid til mere sundhedsfaglige opgaver, mindske medicinfejl og dermed øge patientsikkerheden.

– Medicinhåndtering fylder en kæmpe del af vores hverdag, og i forbindelse med overgangen fra hospital til os er det både meget fejlbehæftet og en tidsrøver. Her kan en farmakonom gøre en stor forskel for patientsikkerheden. Ydermere kan farmakonomen spille ind i det tværfaglige samarbejde, fortæller områdeleder Karina Buhl, der ser store udfordringer for sig i årene, der kommer, i takt med at kommunerne skal overtage flere og flere sundhedsopgaver, og der bliver flere ældre.

– Vi har kun set toppen af isbjerget, og jeg har allerede svært ved at rekruttere sygeplejersker og sosu-assistenter. Derfor drømmer jeg om farmakonomer i afdelingen, siger hun.

Apoteket er en vidensbank
Afdelingen havde specifikt valgt at låne farmakonomerne af Frederikssund Apotek, da farmakonomerne dermed mødte ind med et opdateret overblik over lægemidler, og desuden havde kolleger hjemme på apoteket at sparre med omkring faglige spørgsmål.

Pia Klein og Funda Özkul tog fat på arbejdet, som primært blev at dispensere medicin, kontakte pårørende og rydde op i de medicinfejl, der somme tider skete.

– Der var eksempler på, at borgere havde en dosis af et præparat i medicinglasset, men at der stod en anden styrke i FMK, og man derfor måtte jonglerede rundt med halve piller. Det er sådan noget, der kan blive virkelig farligt. Det er jo ikke så mærkeligt, at sådan noget sker, når plejepersonalet samtidig skal tage sig af borgere, der er så plejekrævende, siger Funda Özkul.

Noget af personalet var lykkelige for de ekstra hænder, mens andre var mere skeptiske i forhold til, hvad det nu var for en faglighed, der kom ind ad døren. Men Pia Klein og Funda Özkul gik til opgaven med krum hals, ligesom de selv skulle lære at begå sig på den nye afdeling, hvor der fx er helt andre
hygiejnekrav end på et apotek.

– Under min uddannelse var jeg udstationeret på et sygehusapotek, og det var rigtig spændende.  Samtidig holder jeg af kundekontakten og rådgivningen på et apotek. Derfor var denne her kombination et drømmescenarie, fortæller Pia Klein.

Farmakonomer er fremtiden
Projektet er nu afsluttet og er blevet evalueret af specialkonsulent i Frederikssund Kommune Pernille Dam Naumann. En ting er, at kommunen er blevet bevidst om, hvad det kræver at indsluse en ny faggruppe i det tværfaglige samarbejde. Noget andet er, at man har fået øjnene endnu mere op for, hvad farmakonomer kan, fortæller hun.

– Man kunne forestille sig, at farmakonomerne kunne oplære borgere i at dosere og tage deres egen medicin, så de kan blive mere selvhjulpne. Eller man kunne hæve patientsikkerheden ved, at de hjalp med instrukser og retningslinjer. Jeg ser farmakonomer som en kæmpe kompetence, man skulle
udnytte mere i den borgernære service i kommunerne, siger Pernille Dam Naumann.

Samme oplevelse har områdeleder Karina Buhl.

– Drømmen om en farmakonom på afdelingen er ikke død endnu. Tværtimod. Jeg tror på, at det er fremtiden, siger hun. 

Manglede autorisation
Desværre blev de to farmakonomer bremset i at udnytte deres fulde potentiale: Fordi de ikke var ansat på afdelingen, og farmakonomer ikke er autoriserede på lige fod med alle andre sundhedsfaglige, kunne de ikke få adgang til FMK. Det havde store konsekvenser for, hvilke opgaver de kunne få adgang til at løse.

– Det var virkelig ærgerligt. Og samtidig gav det personalet anledning til at tvivle på deres faglighed – måtte de så overhovedet dispensere medicin? Det er jo helt tosset. Når nu flere og flere farmakonomer har borgerkontakt, er det på tide at få kigget på den autorisation, siger Pernille Dam Naumann.

Til gengæld havde projektet den sidegevinst, at rehabiliteringsafdelingen og Frederikssund Apotek
fik et stærkere samarbejde. Der blev blandt andet oprettet en MobilePay-ordning, så pårørende, der
boede langt væk, kunne dække udgifter til medicin på distancen.

Vi lever af faglighed
Tilbage på apoteket har apoteker Lise Larsen desuden fået to farmakonomer retur, der har prøvet kræfter med at stå på egne ben som ny faglighed på en afdeling.

– Jeg kan rigtig godt lide, at mine medarbejdere kommer ud og viser vores faglighed, og at vi bliver en del af sundhedsvæsnet. Det er den rigtige vej at gå, og det er der heldigvis også flere og flere kommuner, der får øjnene op for, siger hun og fortsætter:

– Jeg ville selvfølgelig være ked af, hvis kommunerne tager mine dygtige farmakonomer, men det kunne jo også være en ydelse, apoteket solgte til kommunen. Og sådan et projekt kan i hvert fald
tiltrække dygtige farmakonomer til apoteket og gøre, at vi bevarer et højt fagligt niveau. Det er jo det, vi skal overleve på. Alle kan sælge varer, men det er den ekstra rådgivning, der følger med, der gør os særlige, siger hun.

Rehabiliteringsafdelingen ville gerne have forlænget projektet efter de tre måneder. Men det giver bedre mening, når farmakonomerne får adgang til FMK, fastholder Lise Larsen.

– Hvor svært kan det være? Og hvorfor skal apotekets personale være de sidste i verden? Der er så mange ting, vi kunne gøre bedre, hvis vi kunne komme på FMK, slutter hun.

 

LÆS MERE

Læs desuden artiklen, hvor politikere kræver handling, så farmakonomer kan blive autoriseret på lige fod med andre sundhedsfaglige her.

 

ØKONOMISK STØTTE FRA FARMAKONOMFORENINGEN

Farmakonomforeningen har via Uddannelsesfonden støttet projektet “Apoteksfarmakonomer på kommunal rehabiliteringsafdeling” med 50.000 kroner.